menu
  • PartnerCentral
  • Kontakt
  • Polska

Na stanowisku kierownika zespołu ds. operacji sprzedaży na Bliskim Wschodzie Yatish współpracuje z partnerami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby biznesowe i pokazać, co mamy do zaoferowania.

Poszukiwanie możliwości

Zacząłem pracę w Westcon-Comstor w 2014 roku po ukończeniu szkoły handlowej. Moja kariera rozpoczęła się od stażu polegającego na wsparciu zespołu zakupowego z Bliskiego Wschodu. Dzięki mojemu menadżerowi pojawiło się wiele możliwości, a w ciągu ostatnich czterech lat badałem i pracowałem w trzech dyscyplinach – planowania popytu, planowania podaży i zarządzania zamówieniami – wspierając siedem różnych projektów. Dziś zarządzam zespołem operacyjnym ds. sprzedaży na Bliskim Wschodzie.

Obsługa klienta

W ramach mojego stanowiska kierownika operacyjnego lubię spotykać się z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby biznesowe i wyjaśnić im, co oferujemy. Wsparcie mojego zespołu na rzecz klientów, potwierdzone doskonałymi wynikami i opiniami klientów, to coś, z czego jestem bardzo dumny. Pasjonuje mnie ułatwianie klientom prowadzenia z nami interesów poprzez PartnerView, naszą zintegrowaną platformę e-commerce. Mam ogromną satysfakcję z każdego pomyślnie przeprowadzonego szkolenia PartnerView i wdrożenia.

Nawiązywanie kontaktów

Dzięki temu, że w naszym biurze pracuje ponad dziewięć narodowości, Westcon-Comstor to prawdziwie międzynarodowa firma. Jestem obeznany z różnymi kulturami i tradycjami i w ten sposób nawiązujemy kontakty w tej części świata.

Umiejętność pracy zespołowej

Mimo wszelkich wyzwań, jakie niesie ze sobą koniec miesiąca, wspieramy się nawzajem i pracujemy w synergii. Naprawdę czuję, że nasi pracownicy kochają to, co robią, ponieważ nigdy nie widziałem radośniejszego miejsca pracy. Menedżerowie są bardzo pomocni, a wszelkie dodatkowe wysiłki na rzecz rozwoju biznesu są zawsze mile widziane i doceniane.

Lokalne inicjatywy

Podjęliśmy wiele inicjatyw lokalnych, ale moimi dwiema ulubionymi inicjatywami to inicjatywa na rzecz zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych jednorazowego użytku w biurze oraz Lodowe Czwartki.