menu
  • ติดต่อเรา
  • เข้าสู่ระบบ PartnerView
  • ทั่วโลก

BlueSky

เติบโตและก้าวหน้าในธุรกิจโดยใช้ระบบคลาวด์

สร้างรายได้ต่อเนื่องได้ง่าย ๆ

แพลตฟอร์ม BlueSky ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของเราจะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถให้บริการและจำหน่ายระบบคลาด์ 

BlueSky ช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นใช้ระบบคลาวด์ โดยทำให้การจัดซื้อจัดหาและการกำหนดสิทธิ์แก่ผู้ใช้ การเรียกเก็บเงิน และทำการวิเคราะห์ ตลอดจนการกำกับดูและการให้บริการเป็นเรื่องง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถดูการแสดงผลและควบคุมห่วงโซ่อุปกรณ์ทั้งหมดผ่านระบบคลาวด์

BlueSky ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายระดับโลก และช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถสร้างธุรกิจผ่านระบบคลาวด์ให้เติบโต และทำรายได้อย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าสูงจากซอฟต์แวร์และบริการ