menu
  • ติดต่อเรา
  • เข้าสู่ระบบ PartnerView
  • ทั่วโลก

บริการทางการเงิน

การจัดหาเงินทุนที่มีความยืดหยุน และปรับให้เหมาะกับความต้องการ เพื่อช่วยให้คุณขายสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น

บริการทางการเงินของเรา

ปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยการแข่งขัน พาร์ทเนอร์จึงคาดหวังโซลูชันการจัดหาเงินทุนเชิงพาณิชย์ที่ให้ความยืดหยุ่น และมีเงื่อนไขที่สามารถแข่งขันได้

เรามีวิธีการที่ปฏิบัติได้จริง และข้อเสนอที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยยืดอายุโครงการ ขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มเติม และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร จึงช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถเปิดรับโอกาสและการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

เราเข้าใจดีว่า การซื้อขายแต่ละครั้งมีความแตกต่างกัน และวิธีการให้คำปรึกษาของเราช่วยให้เราสามารถสร้างเงื่อนไข และธุรกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะแต่ละครั้งได้

ติดต่อเรา

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

ได้รับการชำระเงินเร็วขึ้น

ได้รับการชำระเงินเร็วขึ้น

เพิ่มกระแสเงินสดด้วยใบแจ้งหนี้ที่มีการชำระเงินเมื่อส่งสินค้า

ปกป้องผลกำไร

ปกป้องผลกำไร

เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถปิดการซื้อขายได้เร็วขึ้น และหลีกเลี่ยงการให้ส่วนลดที่จะทำให้กำไรลดลง

เพิ่มมูลค่าการซื้อขาย

เพิ่มมูลค่าการซื้อขาย

เงื่อนไขที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี

ข้อมูลเชิงลึก

เมื่อ ‘สิ่งที่เป็นการบริการ’ ไม่พร้อมให้บริการ
คริสเตียน รูลอฟส์

คริสเตียน รูลอฟส์

กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินของ Westcon-Comstor

เมื่อ ‘สิ่งที่เป็นการบริการ’ ไม่พร้อมให้บริการ

ตลาดอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมาเป็นแบบจำลองการให้บริการ เราจะมาดูว่าฟังก์ชันทางการเงินจะช่วยได้อย่างไรในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้

อ่านบทความ

ทางเลือกเพิ่มเติม

975807342

การบริการอุปกรณ์

ใช้โซลูชันของคุณกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน และขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา จัดหาความสามารถที่คุณต้องการตามงบประมาณที่มี เลือกการชำระเงินให้เหมาะกับประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมที่คุณมี และควบคุมผลตอบแทนจากลงทุนของคุณได้มากขึ้น

services-financial-misc-4

ข้อตกลงการบริการที่ได้รับการจัดการ

ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกระแสเงินสดเมื่อต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นเงินจำนวนมาก เพิ่มผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนลดค่าผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ก่อน เสริมสร้างและเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพิ่มความยืดหยุjนด้วยตัวเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นำชิ้นส่วนที่ใช้งานแล้วมาผลิตใหม่ และส่วนขยาย

services-financial-misc-2

การทำโปรไฟล์การชำระเงินตามคำสั่งซื้อ

ทำให้ขั้นตอนง่ายขึ้นด้วยความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน และขั้นตอนคำสั่งซื้อ รับสิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะเป็นสิ่งที่อยู่ในงบประมาณ จัดการชำระเงินให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่คุณได้รับจากการลงทุน

เรื่องราวของลูกค้า

ปรับโครงสร้างหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มีการซื้อขายทางการเงินที่ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าการซื้อขายเป็น 2 เท่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บริษัทค้าปลีกข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาการโอนย้ายไปใช้บริการผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีที่มีอยู่ ในขณะที่ยังรักษาหลักทรัพย์ปัจจุบัน

สิ่งที่เราทำ

  • จัดโครงสร้างการซื้อขายเพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถเสนอการซื้อขายที่มีระยะเวลา 3 ปี โดยใช้โปรไฟล์การชำระเงินรายปีตามงบประมาณของลูกค้า
  • ช่วยไม่ให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกซึ่งมีค่าใช้จ่ยสูง เมื่อเพิ่มมูลค่าการซื้อขายเป็น 2 เท่า
  • ตัดความกังวลได้เป็นเวลา 3 ปี ทำให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาไปกับการโอนย้ายไปสู่ระบบคลาวด์ของตนเอง

การจัดหาเงินทุนที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ช่วยให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ที่เป็นผู้ให้บริการจากภายนอกสำหรับธุรกิจทั่วโลกจำเป็นต้องซื้อโซลูชันความปลอดภัย และการสนับสนุนเพื่อให้บริการตามสัญญากับลูกค้า แต่มีการกระจ่ายค่าใช้จ่ายเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

สิ่งที่เราทำ

  • จัดทำการซื้อขายที่มีระยะเวลา 3 ปี โดยใช้โปรไฟล์การชำระเงินที่เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า
  • แสดงให้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตลอดระยะเวลาของข้อตกลง
  • ช่วยให้พาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ให้บริการจากภายนอกสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยเพิ่มสัญญาจาก 1 ปีเป็น 3 ปี

ดูบริการอื่น ๆ

supply-chain

ห่วงโซ่อุปทาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Low Angle Shot In Fully Working Data Center IT Engineer Installs Hard Drive into Server Rack. Detailed and Technically Accurate Footage.

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม