menu
  • Bize ulaşın
  • Türkiye

İşi tanımak

Westcon-Comstor’daki yolculuğum 2015 yılında Berlin’de Orta Avrupa ve Comstor EU bölümünde başladı ve ardından Asya Pasifik bölgesi İK departmanı şefi olarak Singapur’a geçtim. Görevimin herhangi bir rutin tarafı yok; görevim şirket genelinde ilişkiler inşa etmeyi, bölge ofislerini ziyaret etmeyi, karşılaştıkları zorlukları anlamak için departman şefleri ve ekipleriyle görüşmeyi ve onları desteklemek adına ekibimin neler yapabileceğini belirlemeyi içerir.

En iyi uygulamaları paylaşmak

Ekibimdeki görevim gereği işbirliği yapmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla yerel İK yöneticileri ve ekipleriyle hem sahada hem de internet üzerinden düzenli olarak görüşürüm. Aynı zamanda global İK meslektaşlarımla bağlantı kurmak için networkümden yararlanırım; insanların benden tavsiye istemesinden ve onlara mümkün olduğunda destek olabilmekten zevk duyarım. Eğitim ve gelişim İK’daki işimizde kilit önemdedir ve benzeri inisiyatiflerin uygulamaya konulmasını sağlamak için EMEA ekibi ile yakın işbirliği içinde çalışırız. Aynı değerleri paylaştığımız, aynı dili konuştuğumuz ve aynı araçları kullandığımız için kurumsal seviyedeki strateji ile uyumlu olmamazı sağlarım.

Çalışan etkileşimi

Çalışan etkileşimini arttırma konusunda çok tutkuluyum ve yerel İK ekiplerinin ofislerimizdeki görseller ve dahili iletişim kanalıyla desteklenen Yönlendir ve Kazan Programı yoluyla DNA’mız ve şirket değerlerimizle uyumlu hale gelmesini faal olarak teşvik ederim. Singapur’da deneme amaçlı olarak personel performansını değerlerimizle ilişkilendiren bir Çalışan Ödülleri ve Takdir Programı düzenliyoruz. Bir hayli popüler olan bu programı tüm APAC geneline yaymayı planlıyoruz.

Güven ve fırsat

Kendimden bahsetmem gerekirse kültürel çalışmalar, dil, edebiyat ve ekonomi eğitimi aldım. Şimdiye dek Almanya, Avustralya ve Birleşik Krallıkta yaşadım, fakat her zaman dünyanın bu tarafında yaşamayı istedim. Güney doğu Asya’da yoğun bir şekilde seyahat etmiş biri olarak bölgenin tamamına hayranım; APAC’ta şirketimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeyi ve insanlarımızın burada büyüyüp gelişmesine yardımcı olmayı çok istiyorum. Yapmaktan en çok zevk aldığım şey olan bilgiyi paylaşmak ve insanlarımızın ve şirketimizin sunduğumuz fırsatlarla büyümesini görmek için bana güven ve fırsat sağlandığı için kendimi çok şanslı hissediyorum.