menu
 • PartnerCentral
 • Liên hệ với Chúng tôi
 • Toàn Cầu

Sam đã gia nhập Westcon-Comstor để quản lý tài khoản BT ở Anh. Thành công của ông trong việc phát triển kinh doanh và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp và đối tác đã giúp ông đảm nhận vị trí điều hành cao cấp trong công ty.

 • 2003

  Tham gia Comstor với tư cách là Giám đốc Phát triển Kinh doanh cho tài khoản BT của Vương Quốc Anh

 • 2005

  Thắng gói thầu hỗ trợ Reuters triển khai CPE toàn cầu của BT và kí được nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ toàn cầu

 • 2007

  Lãnh đạo Comstor ở Úc trong hai năm, sau đó chuyển đến Singapore để mở rộng Comstor đến nhiều nước khác

 • 2013

  Chuyển về Vương Quốc Anh và quản lý quan hệ đối tác của Cisco

 • 2016

  Tiến tới vai trò chiến lược toàn cầu để tìm hiểu sự chuyển đổi thị trường và các mô hình mới

 • 2018

  Được bổ nhiệm làm Giám đốc Gia hạn Westcon-Comstor, khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

 • 2019

  Được chỉ định làm Phó chủ tịch phụ trách Dịch vụ và gia hạn, khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

 • 2020

  Các ưu đãi định kỳ và vòng đời VP được chỉ định

 • 2021

  Phó Giám đốc Công nghệ Thương mại được bổ nhiệm