menu
 • Liên hệ với Chúng tôi
 • Đăng nhập vào PartnerView
 • BlueSky
 • Toàn Cầu

Sam đã gia nhập Westcon-Comstor để quản lý tài khoản BT ở Anh. Thành công của ông trong việc phát triển kinh doanh và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ đã giúp ông đảm nhận vị trí điều hành cao cấp trong công ty.

 • 2003

  Tham gia Comstor với tư cách là Giám đốc Phát triển Kinh doanh cho tài khoản BT của Vương Quốc Anh

 • 2005

  Thắng thầu để hỗ trợ triển khai CPE toàn cầu cho Reuters

 • 2007

  Lãnh đạo Comstor ở Úc trong hai năm

 • 2013

  Chuyển về Vương Quốc Anh và quản lý quan hệ đối tác của Cisco

 • 2016

  Tiến tới vai trò chiến lược toàn cầu để tìm hiểu sự chuyển đổi thị trường và các mô hình mới

 • 2018

  Được bổ nhiệm làm Giám đốc Gia hạn Westcon-Comstor, khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

 • 2019

  Được chỉ định làm Phó chủ tịch phụ trách Dịch vụ và gia hạn, khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi