menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Trong vai trò quản lý đội ngũ vận hành bán hàng ở Trung Đông, Yatish làm việc với các đối tác để hiểu nhu cầu kinh doanh của họ và trình bày những gì chúng tôi phải cung cấp.

Khám phá cơ hội

Tôi bắt đầu làm việc tại Westcon-Comstor vào năm 2014 sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh. Hành trình của tôi bắt đầu với một kỳ thực tập hỗ trợ đội ngũ mua hàng ở Trung Đông. Nhờ người quản lý của tôi, một số cơ hội đã đến với tôi và từ đó tôi đã khám phá và làm việc trong ba chuyên ngành - lập kế hoạch nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng và quản lý đơn hàng - hỗ trợ bảy dự án khác nhau. Hiện tại, tôi đang quản lý nhóm Vận hành bán hàng ở Trung Đông.

Trải nghiệm khách hàng

Là một phần trong vai trò Giám đốc vận hành bán hàng, tôi thích gặp gỡ khách hàng để hiểu nhu cầu kinh doanh của họ và giải thích cho họ những gì chúng tôi cung cấp. Đội ngũ của tôi hỗ trợ cho khách hàng, được chứng minh bằng điểm số và phản hồi tuyệt vời từ khách hàng, mang lại cho tôi cảm giác tự hào về đội ngũ của mình. Tôi đam mê việc giúp hoạt động kinh doanh của khách hàng đột phá và phát triển với chúng tôi thông qua PartnerView, nền tảng thương mại điện tử tích hợp của chúng tôi. Tôi nhận được rất phản hồi hài lòng với mỗi khóa đào tạo và tham gia chương trình PartnerView thành công.

Kết nối

Với đội ngũ đến từ hơn chín quốc gia làm việc trong văn phòng của chúng tôi, Westcon-Comstor thực sự mang tính quốc tế. Tôi tiếp xúc với các nền văn hóa và truyền thống khác nhau và đó là cách chúng tôi xây dựng tính kết nối ở khu vực này của thế giới.

Tinh thần đồng đội

Công việc luôn luôn tràn ngập khó khăn và thử thách, nhưng chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau và làm việc cùng nhau. Tôi thực sự cảm thấy nhân viên của chúng tôi yêu thích những gì họ làm, vì đây là nơi làm việc hạnh phúc nhất đối với tôi. Các nhà quản lý luôn ủng hộ rất nhiệt tình và bất kỳ nỗ lực nào để hỗ trợ doanh nghiệp luôn được đánh giá cao và được công nhận.

Sáng kiến địa phương

Chúng tôi có nhiều sáng kiến địa phương ở đây, nhưng hai sáng kiến yêu thích của tôi là Sáng kiến giảm thiểu nhựa, được thiết kế để giảm thiểu nhựa sử dụng một lần trong văn phòng và Sáng kiến “Ăn kem vào thứ Năm”.