Skip to main content

Odpovědné podnikání je povinností všech firem

Naši lidé

Chceme být žádanou firmou, ve které se lidem bude líbit

Naši lidé jsou tím nejdůležitějším, co máme. Jejich vášeň a odborné znalosti jsou hnací silou našeho podnikání a zároveň zárukou úspěchu partnerů.

Rozvoj a podpora našich zaměstnanců jsou zásadní – pomáhají nám nejen naplňovat naše obchodní ambice, ale také plnit naše závazky.

Lidé, kteří se řídí našimi hodnotami a vizí, hrají hlavní roli v našem úsilí o laskavější a udržitelnější svět. 

Přes 3 600 zaměstnanců
 

5,2% růst pracovní síly*
 

32 % žen ve vedení

41 % pracovní síly představují ženy

Zaměstnanci v 54 zemích
 

64 učňů či stážistů zaměstnaných v průměru měsíčně

*From FY22

Nepropásněte nic!

Nechte si posílat e-mailem přehledy zodpovědného podnikání.

Náš cíl

Být otevření rozmanitosti a podněcovat k inkluzi

Pozornost věnovaná rozmanitosti, rovnosti a inkluzi zajišťuje, že se naši zaměstnanci cítí ceněni a mají pocit sounáležitosti.

Dbát na zdraví a pohodu našich zaměstnanců

Záleží nám na osobní pohodě našich zaměstnanců, protože chceme podporovat jejich dlouhodobý úspěch a spokojenost.

Rozvíjet zaměstnance, aby dosahovali nejlepších výsledků

Poskytujeme příležitosti ke vzdělávání a rozvoji, abychom zvýšili spokojenost zaměstnanců a podpořili kulturu inovací.

Jak podporujeme naše lidi

Organizujeme zaměstnanecké skupiny, abychom vytvořili bezpečný prostor pro otevřené diskuse o smysluplných tématech.

Ve fiskálním roce 2023 jsme vynaložili téměř 1 milion USD na navrhování a realizaci školení.

Genderové rozdíly řešíme tím, že se zaměřujeme na zaměstnávání žen na vedoucích a technických pozicích.

Ve snaze o budování inkluzivní kultury vytváříme pracovní prostředí přátelské k rodinám a snažíme se o rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Nabízíme komplexní programy zajišťující blaho zaměstnanců, včetně aplikací na podporu zdraví, pohody a duševní rovnováhy.

Zaměstnanci pravidelně absolvují školení o nevědomé zaujatosti, rozmanitosti, rovnosti a inkluzi.

*Náš fiskální rok 2023, který trval od března 2022 do února 2023.

Otevřená síť pro zaměstnance (ONE) Westcon

Realizujeme program „ONE Westcon“, jehož cílem je zvyšovat povědomí a dále začleňovat rozmanitost, rovnost a inkluzi do naší kultury. V rámci tohoto programu pořádáme akce, aktivity a vzdělávací semináře spojené se dny osvěty a kulturními oslavami.

Res-Bus-People-World-Africa-Day

Světový den Afriky 

Res-Bus-People-International-Womans-Day

Mezinárodní den žen

Res-Bus-People-Diwali-Day

Den Diwali

Naše hodnoty

Hodnoty naší společnosti jsou základem naší kultury. Pomáhají nám poskytovat zaměstnancům a partnerům výjimečné možnosti a zároveň podněcovat pozitivní změny v našich komunitách. 

Integrita

Inovace

Excelence

Partnerství

Inkluze