Skip to main content

Odpovědné podnikání je povinností všech firem

Naše planeta

Zlepšování našeho vlivu na životní prostředí a vytváření hodnot v oblasti udržitelnosti pro naše partnery 

Ochrana naší planety hraje zásadní roli i v tom, jak pomáháme partnerům uspět. Naši partneři nám důvěřují, že se chováme zodpovědně, podporujeme udržitelný dodavatelský řetězec a pomáháme našim dodavatelům snižovat jejich dopad na životní prostředí.

Stejně tak naši zaměstnanci chtějí pracovat pro společnost, která skutečně něco mění. To se týká i jejich blahobytu, protože zdravější planeta znamená čistší vzduch, bezpečnější komunity a lepší život pro naše lidi a jejich rodiny.

Starat se o naši planetu je ale především správné. Proto jsme si stanovili ambiciózní cíle založené na vědeckých poznatcích, které nám pomohou dosáhnout významných změn.

Naše cíle

Nulové čisté*

emise v oblastechs
1, 2 a 3 do roku
2050**

50

Snížení absolutních emisí v rozsahu 1 a 2 o 50 % do roku 2030**.

25

Snížení absolutních emisí v rozsahu 3 o 25 % do roku 2030**.

80

 našich dodavatelů*** má do roku 2025 vědecky podložené cíle**

100

100% obnovitelná elektřina pro naše globální provozy do roku 2030

*Net Zero se define como una reducción del 90% de las emisiones y la compensación de las emisiones residuales (<%10)
**a partir del año base 2022
***por el gasto en bienes y servicios adquiridos y el uso de productos vendidos

Nepropásněte nic!

Nechte si posílat e-mailem přehledy zodpovědného podnikání.

Hlavní fakta o udržitelnosti

V rámci iniciativy Science Based Targets Initiative (SBTi) jsme se zapojili do kampaně usilující o snížení o 1,5 °C.

Iniciativě SBTi jsme předložili ke schválení krátkodobé a dlouhodobé cíle k dosažení nulových emisí.

Získali jsme bronzové hodnocení udržitelnosti EcoVadis v Asii, v regionu ANZ a v Evropě.

Všichni zaměstnanci absolvují povinné školení ESG, které jim pomůže pochopit postupy ESG.

Organizujeme zaměstnanecké skupiny pro udržitelný rozvoj, abychom inspirovali naše zaměstnance a zvýšili jejich angažovanost.

Abychom podpořili oběhové technologie, prodlužujeme životnost IT zařízení zákazníků a pokud už prodloužit nejde, odpovědně je likvidujeme.

Náš cíl

 

Boj s klimatickými změnami

Vzhledem k tomu, že problémy, se kterými se naše planeta musí potýkat, jsou stále naléhavější, intenzivně hledáme inovativní řešení, kterými bychom snížili naši uhlíkovou stopu. 

Stanovili jsme si ambiciózní plán, jak řešit klimatické změny. Díky našim partnerstvím v oblasti udržitelnosti dokážeme prosazovat udržitelný dodavatelský řetězec.

Technologie šetrné k životnímu prostředí

Využíváme oběhové technologie a reverzní logistiku, abychom našim partnerům pomáhali snížit množství odpadu a uspokojit potřeby odpovědně vyráběných IT.  

Ve spolupráci s našimi dodavateli a partnery jsme vyvinuli řadu programů zpětné logistiky na míru. Mezi tyto iniciativy patří:

  • Usnadňování vrácení a renovace síťového vybavení ve vlastnictví zákazníka, prodlužování jeho použitelnosti a snižování potřeby nového vybavení.
  • Poskytování „smíšených“ řešení, která kombinují nová a repasovaná zařízení, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.
  • Správná likvidace vyřazených zařízení prostřednictvím autorizovaných recyklačních firem.
Zjistěte více