menu
  • PartnerCentral
  • Kontaktujte nás
  • Česko

Naše planeta

Odvážné kroky na ochranu našeho světa

Vzhledem k tomu, že problémy, se kterými se naše planeta musí potýkat, jsou stále naléhavější, intenzivně hledáme inovativní řešení, kterými bychom snížili naši uhlíkovou stopu.

Stanovili jsme si ambiciózní plán, jak řešit klimatické změny. Díky našim partnerstvím v oblasti udržitelnosti dokážeme prosazovat udržitelný dodavatelský řetězec.

S cirkulárními technologiemi a reverzní logistikou pomáháme našim partnerům snižovat množství odpadu a vracením repasovaných zařízení do IT hospodářství navíc uspokojujeme rostoucí potřeby koncových zákazníků po odpovědně vyráběných IT.

 

Naše cíle

Nulové čisté*

emise v oblastechs
1, 2 a 3 do roku
2050**

 

50

Snížení absolutních emisí v rozsahu 1 a 2 o 50 % do roku 2030**.

25

Snížení absolutních emisí v rozsahu 3 o 25 % do roku 2030**.

80

 našich dodavatelů*** má do roku 2025 vědecky podložené cíle**

*Net Zero se define como una reducción del 90% de las emisiones y la compensación de las emisiones residuales (<%10)
**a partir del año base 2022
***por el gasto en bienes y servicios adquiridos y el uso de productos vendidos

Náš cíl

Boj s klimatickými změnami

V boji s klimatickými změnami jsme si vytyčili ambiciózní cíle. Pomáháme tak nejen sobě, ale také ekosystémům našich partnerů snižovat dopad na životní prostředí. 

Prosazovat udržitelný dodavatelský řetězec

Svojí velikosti a vlivu využíváme ke zvýšení udržitelnosti. Podněcujeme k inovacím a pomáháme našim partnerům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti.  

Technologie šetrné k životnímu prostředí

Pomáháme našim partnerům uvědomit si hodnotu cirkulárních technologií, snižujeme množství elektroodpadu a propagujeme ekologická řešení technologie. 

Jak toho chceme dosáhnout?

 

V rámci iniciativy Science Based Targets Initiative (SBTi) jsme se zapojili do kampaně usilující o snížení o 1,5 °C.

 
 

Zavázali jsme se snížit emise o 90 %, abychom nejpozději do roku 2050 dosáhli nulových emisí./p>

 
 

Pracujeme na krátkodobých a dlouhodobých cílech k dosažení nulových emisí, které předložíme ke schválení iniciativě SBTi.

 
 

V rámci projektu klimatické strategie jsme si stanovili pětiletý plán k postupné neutrální uhlíkové stopě.

 
 

Ve všech našich provozovnách po celém světě pracujeme na zlepšení našeho bronzového skóre udržitelnosti EcoVadis.

 
 

Od roku 2019 podporujeme certifikované likvidace odpadu, po celé Evropě jsme úspěšně odstranili na 5 000 jednotek.

 
 

Náš nový etický kodex pro dodavatele, který brzo představíme, zajišťuje osvědčené postupy v rámci celého našeho dodavatelského řetězce.

 
 

We’re rolling out an interactive ESG training program to all our staff so they understand ESG principles and best practices

 
 

We’ve supported reverse logistics since 2007 and saved our partners over $6 million by reusing IT cables alone