Skip to main content

Globální řešení dodavatelského řetězce

Odhalujeme pravou hodnotu mezinárodních příležitostí

Náš tým pro řešení globálního nasazení (Global Supply Chain Solutions, GSCS) má obrovské mezinárodní zkušenosti a ví, jak partnerům pomoci zajistit výjimečnou spokojenost zákazníků, a to bez ohledu na to, jak a kde jsou řešení nasazována.

Vzhledem k vysokému stupni spolupráce a zapojení partnerů se opakovaně zabýváme tím, jak budovat mezinárodní příležitosti a rozšiřovat podnikání za hranice. Využíváme směsi svých globálních odborných znalostí, celosvětového záběru a špičkového portfolia výrobců a jsme díky tomu schopni dodávat řešení, která mohou splnit prakticky jakékoli požadavky partnera.

Partneři se s námi dostávají dál a dál do světa a GSCS zcela proměňuje styl, jakým probíhá spolupráce.

Naše globální hodnoty

Překračování hranic

Mezinárodní podnikání má pro partnery z obchodního hlediska velký smysl. Vyšší objemy, toky opakovaných výnosů a zrychlený růst. Nasazování přeshraničních řešení však není snadné a bez úskalí, a to ani pro nejzkušenější partnery.

Řízení rizik

Naši odborníci na mezinárodní obchod a logistiku pomáhají partnerům překonat potenciální složitosti globálních obchodních procesů – importu, exportu a celních a daňových povinností. GSCS nejenže zvládá riziko globálního nasazení pro partnery, ale také pomáhá maximalizovat zisky.

Nabývání příjmů

Své odborné procesní znalosti a know-how dodavatelského řetězce využíváme ke zkrácení periody výnosových cyklů a ke zkrácení doby uvádění na trh. Tímto způsobem optimalizujeme u partnerů nabývání příjmů a zlepšujeme cash flow.

Protokoly a compliance

Partneři se vyhnou riziku pokut, konfiskací, zbytečného vyšetřování či ztráty přístupu. Navíc jsme si dobře vědomi toho, že dovozní spotřební daně a cla mohou úplně vymazat marži, a proto maximalizujeme návratnost daně.

Odpovědnost a kontrola

Neseme plnou odpovědnost za podporu prodejců, poskytovatelů služeb a systémových integrátorů. Nabízíme jediné kontaktní místo se specializovanou zákaznickou podporou fungující non-stop a opírající se o globální obchodní smlouvy. Partnerům umožňujeme plnou kontrolu a viditelnost.

Bezkonkurenční možnosti služeb

Nedílnou součástí globálního nasazení je i naše portfolio služeb – poskytujeme služby dodavatelského řetězce, financování, logistiku, prodlužování kontraktů, technickou podporu a další služby. Díky naší přítomnosti ve více než 75 zemích poskytujeme své služby skutečně po celém světě.

Podnikání bez hranic

Abychom dobře zvládali využívat globální příležitosti, spolupracujeme formou joint venture se společností Westcon Americas (dceřinou společností Synnex Corporation), která se hladce zapojuje v oblasti dodávek, nasazení a podpory.

Proč GSCS?

Náš výkonný a zkušený tým GSCS je složený z odborníků na dodavatelský řetězec, kteří urychlí váš prodejní proces od nabídky po zaplacení.

CRM, globální projektová kancelář, řízení objednávek a reportování

Služby concierge, projektové řízení, místní fakturace a reverzní logistika

Technické zálohování s profesionálními službami, podporou a školením

Úrovně kontroly a viditelnosti nejsou k dispozici pro speditéry a místní obsluhu

Harmonizovaný ceník, SLA, výkazy práce, sledování objednávek a reportování

OEEZ, uhlíkové emise, obaly, export/import a compliance

Globální dosah

70 subjektů v regionech EMEA, Latinská Amerika, Severní Amerika a APAC

20 mezinárodních logistických center a skladovacích zařízení

Dodává se do více než 180 zemí a oblastí

13 lokalit se službami dodavatelského řetězce na šesti kontinentech

Exportní model vs. místní model

Co se týká globálního nasazení, zboží lze přesunovat po celém světě několika způsoby.

  • Exportní model – odesílání zboží z hostitelské země do jiné země prostřednictvím zasilatelské společnosti a služby IOR.
  • Místní model – naše upřednostňované řešení pro globální zákazníky, kdy zboží je zakoupeno od dodavatele a prodáno zákazníkovi lokálně.

Toto video vysvětluje oba modely mezinárodního obchodování plus informuje o kladech, rizicích a způsobu jejich realizace.

 

Udržujte krok s nejnovějšími poznatky

export-first-your-passport-to-international-business-beyond-brexit-web

Export first: Your passport to international business beyond Brexit

Přečtěte si nyní
your-passport-to-international-business-infographic-web

Your passport to international business – infographic

Přečtěte si nyní
navigating-disruption-after-Brexit-web

Navigating disruption: Help for imports and exports after Brexit

Přečtěte si nyní