Skip to main content

Milníky k úspěchu

Partnerský program pro rozvoj úspěšného síťového podnikání se společnostmi Westcon a Extreme Networks 

Milestones to Success Programme je exkluzivní prodejní program společnosti Westcon, který pomůže vaší společnosti snadno a se ziskem vybudovat a rozšířit síťový byznys se společností Extreme Networks.

Povedeme vás po jasně definované cestě a dodáme vám komplexní informace a nabídky podpory. Jak budete postupovat a dosahovat milníků, získáte odměny za své odhodlání.

Stoupání, které stojí za to

Na své cestě k úspěchu budete procházet různými stanicemi, které pro vás mají připraveny následující:

 • Gamifikované vzdělávání
 • Product testflights
 • Praktické webináře
 • Užitečné nástroje
 • Prodejní a předprodejní podpora
 • Marketingová kampaň připravená k použití
 • Free Access Point

Jakmile se vyšplháte na vrchol, společnost Westcon odmění vaši firmu částkou 500 USD, abyste mohli se svým týmem oslavit úspěch na týmové akci dle vlastního výběru.

PŘIHLÁSIT SE TEĎ

Vaše cesta k úspěchu

Kdo se může zúčastnit?

Noví a stávající autorizovaní partneři Extreme Networks v regionu EMEA.

Doba trvání programu:

od 1. červenec 2023 - 30. červen 2024

Do programu se můžete přihlásit během celého období.

Jak se mohu programu zúčastnit?

 • Zaregistrujte svůj zájem o účast na našich webových stránkách [ODKAZ]. 
 • Přijměte podmínky účasti.
 • Zkontrolujeme požadavky na vaši účast.
 • Pokud jsou požadavky v pořádku, můžete zahájit svou cestu k úspěchu.
 • Založte svůj tým a následujte cestu.
 • Začněte prodávat Extreme Solutions prostřednictvím společnosti Westcon. 
 • Těšte se na komplexní informace a nabídky podpory.
 • Po dosažení milníku si vyzvedněte svůj bezplatný přístupový bod.
 • Jakmile se vyšplháte na vrchol, získáte 500 dolarů na týmovou akci dle vlastního výběru. 

Jste připraveni na cestu k extrémnímu úspěchu v síťovém podnikání?

Prozkoumejte podrobnosti programu

Podmínky a pravidla

 • Autorizovaní partneři Extreme Networks v regionu EMEA se mohou zúčastnit, pokud se zaregistrují na webových stránkách, přijmou podmínky účasti a budou písemně potvrzeni společností Westcon. Diamantoví a zlatí partneři Extreme Networks jsou z tohoto programu vyloučeni.
 • Registrace probíhá jménem společnosti, nikoliv jménem jednotlivce.
 • Program trvá od 1. červenec 2023 - 30. červen 2024. Vstup do programu je možný po celé toto období.
 • Za splněné se považují pouze ty body úkolů a milníky, které jsou splněny v průběhu programového období a potvrzeny společností Westcon a/nebo Extreme.
 • Zúčastněný partner je odpovědný za poskytnutí důkazů o splněných bodech úkolů e-mailem (např. pomocí snímků obrazovky, fotografií, e-mailů).
 • Zúčastněný partner, který je schopen prokazatelně splnit všechny body úkolů a dosáhnout tak všech milníků, obdrží 500 USD na týmovou akci dle vlastního výběru.
 • Hodnota projektu, který má být dokončen společně se společností Westcon, musí prokázat  za minimálně 10 000,00 USD NET nebo 20 000,00 USD v doporučených koncových cenách
 • Ceny budou předány majitelům nebo manažerům firem nebo jimi pověřeným osobám k distribuci. Vyplacení v hotovosti není možné. Výherci budou písemně vyrozuměni.
 • Společnost Westcon neodpovídá za případné daňové povinnosti partnera. Tím, že se aktivně podílíte na výběru a organizaci účasti svých zaměstnanců v tomto programu, jste odpovědní za přiznání a zaplacení všech platných národních daňových povinností ze mzdy a sociálního pojištění souvisejících s tímto programem, a to i přesto, že ceny poskytuje společnost Westcon. Společnost Westcon zajistí, abyste měli k dispozici dostatečné informace k provedení tohoto prohlášení.
 • Tento program se vztahuje na všechny obchody Extreme Networks se společností Westcon, s výjimkou obnovení podpory (renewals)
 • Pouze partneři, kteří poskytují údaje o koncových uživatelích podle potřeby, budou mít nárok na tento program.
 • Společnost Westcon si vyhrazuje právo program nebo odměny kdykoli zrušit nebo změnit.
 • Jakékoli dotazy týkající se této pobídky je třeba zasílat písemně na adresu marketingcollabnetworking.emea@westcon.com. [e-mailová adresa tbc Ines Helmig].