Skip to main content

Oracle Failsafe SD-WAN

Poskytování spolehlivé komunikace pro kriticky důležité aplikace

Technologie Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) představuje schopnost sítě směrovat provoz, který odděluje síťový hardware od softwarového řídicího mechanismu. V listopadu 2018 dokončil Oracle akvizici společnosti Talari, původního inovátora bezpečné SD-WAN technologie a lídra v nabídce bezpečných, na operátorovi nezávislých SD-WAN řešení. Z Talari je nyní Oracle Communications Failsafe SD-WAN, řešení zaměřené na organizace, které mají kriticky důležité aplikace pracující v reálném čase, včetně VoIP, virtualizace desktopů (VDI) a webových/video konferencí, vyžadující vysokou dostupnost a předvídatelný výkon.

Hlavní vlastnosti a výhody

oracle-sdwan-key-features

Hlavní vlastnosti

 • Špičková zabezpečená technologie SD-WAN
 • Vytvořeno pro fyzické, virtuální a cloudové nody
 • Vysoce kvalitní prostředí (QoE) pro kriticky důležité aplikace pracující v reálném čase
 • Flexibilní architektura
 • 500+ zákazníků a více než 10 000 implementací po celém světě
 • Jediná konzole pro centrální správu
 • Přenositelnost licence
 • Pay-as-you-grow
oracle-sdwan-key-benefits

Hlavní výhody

 • 50–150× lepší poměr šířky pásma a ceny oproti samostatné MPLS službě
 • Snížení měsíčních nákladů na WAN o 40-80 %
 • Vyšší spolehlivost a QoE aplikací než jakákoli samostatná MPLS síť
 • Výrazné snížení nákladů na řešení problémů s WAN (CapEx i OpEx)
 • Implementace bez narušení stávajících řešení optimalizace MPLS a WAN
 • Řízení Zero-touch IT perimetru
 • Špičková podpora pro aplikace pracující v reálném čase, jako např. UCaaS a videokonferencí
 • Flexibilita nákupu a rozpočtu

Způsoby využití

Poskytování kriticky důležitých VoIP služeb

Problém – Požadavek na poskytování VoIP v platinové kvalitě napříč WAN službami mezi regionálními lokalitami, poskytujícími záchranné služby, kde se WAN skládá z privátních a veřejných služeb různé kvality.

Výsledek – Provedení implementace SD-WAN zařízení v kriticky důležitých lokalitách, mezi regionálními lokalitami poskytování záchranných služeb nebyla ztracena žádná VoIP session (ani nebyly zaznamenány problémy kvalitou VoIP s dopadem na služby).

Poskytování optimálního výkonu a spolehlivosti

Problém – Požadavek na poskytování optimálního výkonu a spolehlivosti pro všechny aplikace přistupující ke zdrojům datového centra, plné využití různých WAN služeb ve všech globálních lokalitách, poskytnutí centrálního provisioningu, aktualizace a vyřešení problémů s WAN službami a poskytnutí ověřené architektury zabezpečení pro data napříč SD-WAN.

Výsledek – SD-WAN nabízí jak okamžité převzetí služeb při selhání, tak i plné využití šířky pásma napříč všemi WAN službami. Na míru vyvinuté aplikace, správa dokumentů i zálohování dat může využívat veškerou dostupnou šířku pásma WAN a VoIP/RDP aplikace získají prioritní přístup k nejlepším dostupným WAN službám.

Poskytnutí VoIP a sady na míru vyvinutých výrobních aplikací v rámci globálních korporátních WAN

Problém – Požadavek na poskytnutí VoIP a sady na míru vyvinutých výrobních aplikací v rámci globálních korporátních WAN. Zásadní problémy s kvalitou VoIP/videa mají dopad na podnikání. Kvůli nedostatečné kapacitě šířky pásma musí zálohy dat probíhat přes noc.

Výsledek – Zvýšení kapacity WAN, vylepšení flexibility sítě a snížení nákladů. Telefonické hovory a videokonference jsou hlasité a jasné. Žádné problémy s kvalitou VoIP/videa. Na míru vyvinuté podnikové aplikace jsou rychlé a neruší je přetížení sítě nebo selhání spojení.

Poskytování optimálních hlasových a video služeb v pohyblivých lokalitách

Problém – Požadavek na poskytování vysoké šířky pásma, flexibility a bezpečných služeb prostřednictvím mobilních IP sítí. Potřeba nepřerušovaných hlasových a video služeb napříč různými poskytovateli služeb připojení přes LTE/4G/satelit.

Výsledek – Dodání optimálních hlasových a video služeb v rámci dostupných WAN služeb. Přehled o kvalitě síťové služby a využití šířky pásma v rámci všech služeb. Přehled o stavu aplikací napříč všemi dostupnými službami.