Skip to main content

Tegen deze uitdagingen lopen onze partners op bij het stagen

Het inrichten van apparatuur, het zogeheten stagen, is één van de manieren waarop je als reseller meerwaarde creëert. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het wel belangrijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Tegen welke obstakels lopen Comstor-partners zoal aan?

Als Cisco-reseller ben je méér dan een dozenschuiver. Je zorgt er ook voor dat jouw klanten goed kunnen werken met de netwerkapparatuur die je levert. Daarom behoort het customizen van de oplossingen, bijvoorbeeld door de juiste applicaties erop te zetten, ook tot je werkgebied.

Bij dit stagen van de apparatuur kun je tegen een aantal uitdagingen oplopen. Drie struikelblokken komen het vaakst terug in de verhalen van onze partners.

1. Het stagen verstoort de processen van je klant

Jouw klant wil zo min mogelijk last hebben van jou als leverancier. Als je de hele dag in de weer bent in zijn serverruimte, kan dat zijn processen verstoren. Ook voor jouzelf is dit geen optimale situatie. Je moet je behelpen in een omgeving die je niet kent en technische ondersteuning is vaak niet aanwezig.

2. Reis- en verblijfskosten lopen op

Een aantal van onze partners heeft klanten in het buitenland. Als je ervoor kiest om te stagen op locatie, zouden bij de onder (1) genoemde problemen ook nog eens forse reis- en verblijfskosten worden opgeteld. Uiteraard kun je deze kosten meenemen in jouw eindprijs, maar dat geeft een voorsprong aan concurrentie die wel lokaal is gevestigd. Om terugkerende business zeker te stellen én de winstgevendheid te optimaliseren is een andere oplossing broodnodig.

3. Ruimte in eigen pand is kostbaar

Is het dan het beste om de preparation in het eigen bedrijfspand uit te voeren? Voor sommige van onze partners wel. Maar dan hebben we het over de grotere resellers, die over enorme kantoorpanden met grote werkruimtes beschikken.

Kleinere two-tiers zijn over het algemeen zuiniger op de schaarse – en dus kostbare – ruimte die ze hebben. Bij een piek in de business kan het zelfs een kwestie van passen en meten worden om alle staging-werkzaamheden in het eigen bedrijf uit te voeren.

Schone ruimtes met goede koffie

Wij ondersteunen onze partners graag bij praktische uitdagingen. Als je wilt, nemen we je de gehele configuratie van apparatuur uit handen. Is dit voor jou ongewenst, bijvoorbeeld omdat je werkt met gevoelige data, ook dan hebben we een oplossing voor de bovengenoemde uitdagingen.

We bieden jou namelijk de mogelijkheid te stagen in onze zogeheten Customer Labs. Dat zijn afgesloten ruimtes in ons warehouse in Houten (Utrecht) die volledig zijn afgestemd op het proces van preparation.

“Het zijn mooie, schone ruimtes en de koffie is goed; dat zijn de randvoorwaarden.” Zo vat engineering consultant Herman de Groot van Sabio samen. “We kunnen hier onze eigen gang gaan. Maar mochten er toch vragen of problemen zijn, dan kunnen we terugvallen op mensen van Westcon-Comstor.”

Het gehele interview met Herman de Groot lees je in deze whitepaper.

Achter de douane

En er zijn nog meer voordelen. Zo zijn de Customer Labs ESD-veilig, zodat apparatuur niet kapot gaat door elektrostatische elektriciteit. En voor resellers met internationale klanten is het belangrijk om te weten dat de apparatuur bij Comstor ‘achter de douane’ staat. Daarom hoeven er geen invoer- en uitvoerrechten te worden betaald.

De ene klant huurt één keer per jaar voor een paar dagen een Customer Lab. De andere klant komt bijna elke maand langs. Collega Redouan El Ouasghiri spreekt wel van ‘abonnementen’.

Lees onze whitepaper