Skip to main content

Globální zásady ochrany osobních údajů

Společnost Westcon International Limited, její dceřiné a přidružené společnosti (společně dále jen „Westcon-Comstor“, „my“, „nás“, „naše“) bere ochranu osobních údajů velmi vážně.  Tyto zásady objasňují naše postupy související s ochranou a zabezpečením osobních údajů včetně:

 • typů osobních údajů, které shromažďujeme;
 • jak s těmito informacemi nakládáme;
 • s kým je sdílíme;
 • práv, které v souvislosti s použitím vašich osobních údajů můžete mít;
 • bezpečnostních opatření, která zavádíme na ochranu bezpečnosti vašich informací; a
 • jak nás ohledně našich postupů na ochranu osobních údajů můžete kontaktovat.

Tyto zásady jsou platné bez ohledu na to, zda jste nám poskytli informace prostřednictvím webových stránek společnosti Westcon-Comstor, nástroje e-commerce nebo v rámci nákupu zboží nebo služeb od nás.

1. O nás

Společnost Weston International Ltd je správcem údajů odpovědným za ochranu vámi poskytnutých osobních údajů.  Jsme společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 04411310, se sídlem na adrese Chandler’s House Wilkinson Road, Love Lane Industrial Estate, Cirencester, Gloucestershire GL7 1YT, Spojené království.  Máme rovněž přidružené subjekty, které působí ve Spojených státech, regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a APAC (asijsko-pacifický region).

2. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které lze využít k vaší identifikaci, a zahrnují vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobními údaji jsou rovněž informace, které s vámi mohou být spojeny, spolu s informacemi, jako je např. vaše IP adresa. 
Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nesmíte tyto webové stránky používat nebo nám poskytovat jakékoli informace.

3. Shromažďování osobních údajů

Společnost Westcon shromažďuje a uchovává obchodní kontaktní údaje od vás nebo o vás (i) když s námi komunikujete; (ii) k vyřízení vaší objednávky; a (iii) když vám poskytujeme služby.
Osobní údaje, které společnost Westcon může shromažďovat nebo které se rozhodnete poskytnout, zahrnují:

 • kontaktní údaje (jako jsou jméno, poštovní nebo e-mailová adresa a telefonní číslo);
 • obchodní kontaktní údaje (jako jsou pracovní pozice, oddělení a název organizace);
 • obsah, který poskytujete (jako jsou fotografie, komentáře a další informace poskytované prostřednictvím webových formulářů);
 • příležitostně můžeme informace, které o vás shromažďujeme, doplnit o externí záznamy od třetích stran, abychom vám mohli poskytovat informace, služby nebo zboží, o které jste požádali, nebo abychom zlepšili naši schopnost vám vyhovět;
 • informace, které jste poskytli externímu poskytovateli služeb a které jsou uchovávány u nás. Pokud nám informace tímto způsobem poskytnete, budete podléhat zásadám ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služeb. Společnost Westcon nenese odpovědnost za to, jakým způsobem vlastníci těchto stránek vaše údaje shromažďují a jak s nimi nakládají.

Vedle informací, které se rozhodnete nám poskytnout, můžeme my a naši externí poskytovatelé služeb využívat celou řadu technologií, které v rámci komunikace automaticky nebo pasivně shromažďují určité informace. To může kromě dalších informací zahrnovat prohlížeč nebo operační systém, které využíváte, URL, denní dobu, kdy jste s námi komunikovali nebo IP adresu (dále jen „informace o používání“). Informace o používání mohou rovněž zahrnovat jedinečný identifikátor (dále jen „identifikátor zařízení“), který je automaticky přiřazen každému počítači, mobilnímu telefonu, tabletu nebo jinému zařízení používanému k přístupu na naše webové stránky. Naše servery prostřednictvím tohoto identifikátoru identifikují vaše zařízení.
Webové stránky společnosti Westcon mohou v rámci návštěvy webu rovněž využívat soubory cookie. Soubor cookie představuje informaci malého rozsahu, odeslanou na váš počítač, mobil nebo jiné zařízení, když navštívíte webové stránky. Soubory cookie odesílá webový server na webový prohlížeč, aby mohl server shromažďovat informace z prohlížeče a rozpoznat vaše zařízení při příštích návštěvách. Tyto typy souborů slouží k řadě různých účelů jako např.: zapamatování vašich preferencí a vybraných položek, pomáhá zlepšovat vaše zkušenosti s danými stránkami a zajišťuje, že reklamy nebo nabídky, které na internetu uvidíte, budou ve vztahu k vám více relevantní.  Informace, které shromažďujeme tímto způsobem, mohou zahrnovat:

 •  
  • názvy domovských serverových domén, typ počítače a typ webového prohlížeče uživatelů na webu;
  • souhrnné informace a informace specifické pro konkrétního uživatele, na základě nichž mají uživatelé přístup na stránky.

Internetové soubory cookie mohou ukládat údaje o jednotlivých uživatelích, jako je vaše jméno, heslo, uživatelské jméno, preference obrazovky, webové stránky, které jste si prohlíželi, reklamy, které jste si prohlíželi nebo na které jste klikli. Když webovou stránku navštívíte znovu, společnost Westcon vás může na základě internetového souboru cookie rozpoznat a adekvátně ji tak dle těchto informací přizpůsobit.

Případné internetové soubory cookie můžete odmítnout prostřednictvím příslušné funkce softwaru jejich webového klienta, je-li dostupný. Odmítnutí používání souborů cookie však může narušit schopnost webových stránek správně fungovat. Pokud na webových stránkách něco vyhledáváte, společnost Westcon může zaznamenat informace, které vás identifikují nebo spojují s příslušným vyhledáváním. Společnost Westcon může rovněž zaznamenávat omezené informace spojené s každým požadavkem na vyhledání, který jste zadali, a tyto informace může použít mimo jiné k řešení technických problémů s určitou službou a k výpočtu statistik celkového používání.

4. SLEDOVÁNÍ

Na signály „Nesledovat“ webového prohlížeče reagovat nemůžeme. Chcete-li se dozvědět více informací o internetovém sledování a různých mechanismech udělování souhlasu, podívejte se prosím na https://allaboutdnt.com/

5. Použití shromážděných osobních údajů

Společnost Westcon může použít osobní údaje, které získá od vás nebo o vás, k:

 • navazování, budování a udržování obchodního vztahu s vámi a dalšími osobami, s nimiž jedná;
 • vytváření, zřizování a správě vašich účtů;
 • odpovídání na vaše dotazy;
 • poskytování produktů nebo služeb, které nabízí, nebo přijímání produktů nebo služeb, které požaduje, a zajišťování, aby veškeré související transakce byly podporovány a realizovány;
 • ověřování totožnosti zákazníků, kteří společnost Westcon kontaktují telefonicky, elektronickou cestou nebo jinými prostředky;
 • plnění právních a regulačních požadavků;
 • umožnění nám / našim obchodním partnerům, kteří poskytují služby spojené se zajištěním dodávek, plnění smluvních požadavků ohledně produktů a služeb poskytovaných zákazníkům;
 • požadování zpětné vazby na naše služby a produkty;
 • výzkumným a analytickým účelům, abychom mohli sledovat a zlepšovat služby, které poskytujeme, včetně zaznamenávání vašich návštěv na našich webových stránkách. V těchto případech vás můžeme my nebo naši zástupci jednající naším jménem kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a požádat vás o zpětnou vazbu a komentář k našim službám;
 • provozování naší obchodní činnosti (včetně vývoje nových produktů a služeb; provádění výzkumu; řízení našich sdělení; tvorby vzdělávacích materiálů a programů; zjišťování efektivity a optimalizování našich reklam; analýzy našich produktů a služeb; a provádění účetních, auditorských a fakturačních činností a činností spojených s vyrovnáním závazků a pohledávek).

Společnost Westcon může rovněž použít osobní údaje, které shromáždí, k interním účelům, zejména pak k:

 • řešení technických problémů;
 • výpočtu statistik celkového používání;
 • marketingovým a propagačním účelům, vývoji produktů a zlepšování obsahu.  Nestanoví-li právní předpisy jinak, budeme váš souhlas získávat předtím, než vám pošleme sdělení ohledně marketingu a propagace.

Souhrnné informace a statistiky můžeme rovněž použít za účelem monitorování používání webových stránek, což nám pomůže naše webové stránky a služby rozvíjet.  Takovéto souhrnné informace můžeme poskytnout třetím stranám, avšak tyto statistiky nebudou obsahovat informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce.  Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k plnění jednoho nebo více účelů uvedených v odstavci 3 tohoto dokumentu.

6. Zpřístupňování osobních údajů

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách, nebo jak jste byli upozorněni v době, kdy jsme vaše informace shromažďovali, společnost Westcon nebude vaše osobní údaje poskytovat třetím stranám vyjma:

 • společností v rámci naší skupiny;
 • externích poskytovatelů služeb, kteří provádějí služby naším jménem, včetně, mimo jiné, těch, kteří nabízejí, hostují nebo provozují naše činnosti;
 • za účelem vymáhání smluvních závazků s vámi;
 • za účelem analýzy a zlepšení našich sdělení a strategií (včetně zjištění, kdy byly e-maily, které jsme vám poslali, obdrženy a přečteny, a zjištění vaší polohy);
 • k provádění webových analýz za účelem sledování používání našich webových stránek. Tyto informace jsou sdíleny s nástrojem Google Analytics a uchovávány na serverech v USA.  Více informací o nástroji Google Analytics můžete zjistit v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.
 • v rozsahu: povoleném právními předpisy; nezbytném k vyhovění platným zákonům nebo právním postupům (např. soudní předvolání); v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo likvidací společnosti Westcon, v souladu s platnými právními předpisy; nebo na ochranu práv nebo majetku společnosti Westcon. Společnost Westcon bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.
 • Pokud budou údaje předány dodavatelům během zadaného zpracování údajů, budou podléhat těmto zásadám a případně dalším doplňkovým nebo příslušným alternativním ustanovením o ochraně osobních údajů a smluvním podmínkám.

7. Práva ohledně zpracování osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, budeme vaše informace uchovávat v souladu s našimi zásadami pro uchovávání údajů.  Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete odvolat prostřednictvím e-mailu a my vaše preference uplatníme v našich budoucích sděleních. Pokud zákonná doba pro uchovávání údajů vyžaduje další zabezpečení, tyto záznamy uzamkneme. 
S vaším souhlasem můžeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Westcon, pokud k tomu máme váš souhlas. Pro sdílení údajů požadujeme udělení vašeho souhlasu.  Osobní údaje můžeme poskytnout například našim přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás zpracovávali dle našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a případnými dalšími vhodnými opatřeními k zachování důvěrnosti a bezpečnosti.  Můžete nám rovněž napsat prostřednictvím e-mailu o přístup k informacím, které o vás máme, nebo požádat o jejich opravu.

Společnost Westcon bude dodržovat zákony proti spamu, které platí ve vaší jurisdikci. Uživatelé mohou navíc kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním jejich osobních údajů společností Westcon za účelem posílání propagačních sdělení uživateli, a to tak, že se prostřednictvím e-mailu nebo poštovní služby obrátí na společnost Westcon na níže uvedenou adresu (adresy):
Legal Department (právní oddělení)

Westcon Group, Inc.
520 White Plains Road
Tarrytown, NY 10591
legal@westcon.com

8. Shromažďování osobních údajů od dětí

Společnost Westcon vědomě nevyžaduje žádné informace od dětí a vědomě neobchoduje s webovými stránkami ani neprodává své služby dětem. Žádná osoba mladší 13 let by neměla své osobní údaje poskytovat společnosti Westcon ani je umísťovat na webové stránky.

9. Přeshraniční přenos osobních údajů

V některých případech mohou být osobní údaje, které spravujeme, převáděny, zpracovávány a uchovávány mimo zemi vašeho bydliště, včetně Spojených států amerických, a proto mohou být vaše osobní údaje k dispozici státním orgánům na základě zákonných rozhodnutí a právních předpisů platných v těchto zahraničních jurisdikcích. Země, do nichž jsou vaše osobní údaje převáděny, nemusí mít stejné právní předpisy o ochraně osobních údajů, jaké jsou v zemi vašeho bydliště. Když budeme vaše informace převádět do jiných zemí, budeme osobní údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto globálních zásadách ochrany osobních údajů.  Platným právním požadavkům vyhovujeme tak, že pro přenos osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a Švýcarska zajišťujeme odpovídající ochranná opatření.

10. Bezpečnost informací

Bezpečnost osobních údajů jednotlivců je pro společnost Westcon důležitá. Informace, které shromažďujeme, jsme se zavázali chránit. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informací, které nám poskytujete nebo které shromažďujeme, před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, přístupem, zveřejněním nebo použitím. Na našich stránkách používáme šifrování SSL, prostřednictvím něhož osobní údaje shromažďujeme.

11. Oznámení o aktualizaci našich globálních zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou podléhat změně. Veškeré případné změny v zásadách ochrany osobních údajů budeme zveřejňovat na těchto stránkách.

12. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo shromažďování informací, nebo pokud chcete, aby společnost Westcon aktualizovala nebo opravila vaše informace nebo preference, pošlete nám e-mail na adresu contractadmin@westcon.com nebo napište na:

Legal Department (právní oddělení)
Westcon International Ltd.
660 White Plains Road, Suite 550
Tarrytown, NY 10591, USA
contractadmin@westcon.com

Na vaše dotazy se vynasnažíme odpovědět do 7 pracovních dnů od jejich přijetí. Pokud nebudeme schopni vaši stížnost vyřešit, můžete se se svou stížností obrátit na kancelář informačního komisaře (Information Commissioner’s Office) kliknutím zde: https://ico.org.uk/concerns/