menu
  • PartnerCentral
  • Contact opnemen
  • Nederland
Header image

Hoe we duurzaamheid de sleutel tot succes maken voor onze partners

3 MINUTE READ
Insights Responsible business Partner Success

Mark McLardie

Head of Environmental, Social and Governance (ESG), Westcon-Comstor

Partnersucces wordt in toenemende mate bepaald door een breder scala van maatregelen die verder gaan dan het commerciële en ook sociale, milieu- en ethische effecten omvatten. Mark McLardie, hoofd van Environmental, Social and Governance (ESG)(Milieu, sociale zaken en bestuur) legt uit hoe wij het voortouw nemen in het streven naar duurzaamheid in onze toeleveringsketen en het IT-kanaal in bredere zin.

Channel partners now recognise that purpose is as important as profit. However, this doesn’t make things easier, as they must now make difficult decisions, especially in their supply chain operations. At Westcon-Comstor we’re supporting them with the right resources, ratings and support to drive sustainable partner success. Kanaalpartners zien nu in dat het doel even belangrijk is als winst. Dit maakt de zaken er echter niet gemakkelijker op, aangezien zij nu moeilijke beslissingen moeten nemen, vooral in hun toeleveringsketen. Bij Westcon-Comstor ondersteunen we hen met de juiste middelen, beoordelingen en ondersteuning om duurzaam partnersucces te stimuleren.

Als hoofd van ESG ben ik er verantwoordelijk voor dat we de risico's voor ons bedrijf effectief beheren, dat we aan de steeds veranderende wetgeving voldoen en dat we samen met onze partners en leveranciers voortdurend verbeteringen doorvoeren om in de hele toeleveringsketen waarde te creëren op het gebied van duurzaamheid.

ESG en ons bedrijf

ESG beschrijft criteria die gewoonlijk worden gebruikt om de duurzaamheid en de ethische impact van de activiteiten van een onderneming te meten. In de context van ESG betekent duurzaamheid dat er op een wijze wordt gewerkt dat de negatieve gevolgen voor mens en planeet tot een minimum worden beperkt.

Voor ons bedrijf omvat ESG een breed scala aan onderwerpen, van broeikasgasemissies en afvalbeheer, gezondheid en veiligheid tot diversiteit en inclusie.

Uiteindelijk willen we een overgang ondersteunen naar een positie waarin we consequent een positieve bijdrage leveren binnen de omgeving waarin we opereren.

— Mark McLardie

Duurzaamheid als waardecreërende factor

Duurzaamheid en milieuprestaties worden belangrijke criteria bij de besluitvorming over overheidsopdrachten, daarom werken wij samen met onze leveranciers en partners om samen te werken en nieuwe duurzame diensten en oplossingen met toegevoegde waarde te ontwikkelen.

Een goed voorbeeld hiervan is onze deelname aan Cisco's Digital Sustainability Challenge (Cisco's digitale duurzaamheidsuitdaging), die dit jaar van start is gegaan. Dit nieuwe programma is bedoeld om partners te belonen die oplossingen ontwikkelen om klanten te helpen klimaatproblemen aan te pakken en duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken, met geldprijzen voor de winnaars om te investeren in het op de markt brengen van hun oplossingen.

Het is niet alleen een manier om de perceptie binnen ons eigen bedrijf te veranderen, maar ook het perfecte platform om de aandacht te vestigen op mogelijkheden om waarde te creëren op het gebied van duurzaamheid door samenwerking met partners en onze leveranciers.

— Mark McLardie

Bevestiging van duurzame bevoorradingsketens

Wij hebben hard gewerkt om onze eigen duurzaamheidsprestaties te verbeteren en onze score binnen het EcoVadis-platform voor duurzaamheidsbeoordelingen te verbeteren. Wij werden in 2021 voor het eerst beloond met een bronzen medaille en hebben onszelf een ambitieus doel gesteld om in boekjaar 23 een zilveren medaille te behalen, waarmee wij in de top 25% van alle beoordeelde bedrijven zouden komen. Het beoordelingsplatform is het grootste ter wereld waar handelspartners informatie over duurzaamheidsprestaties kunnen uitwisselen met het oog op meer transparantie en het delen van beste praktijken met betrekking tot ESG.

Dit verbetert niet alleen onze eigen 'groene' geloofsbrieven, maar voegt ook waarde toe aan onze kanaalpartners omdat velen nu duurzaamheid in hun eigen RFP's moeten opnemen. Zo kunnen zij aan hun eigen klanten aantonen dat hun toeleveringsketen duurzamer is.

— Mark McLardie

Duurzaamheid is de sleutel tot succes voor partners

Als een belangrijke speler in de toeleveringsketen hebben gespecialiseerde distributeurs zoals Westcon-Comstor een belangrijke rol te spelen in de overgang naar een koolstofarme economie. Daarnaast hebben we een grote kans om onze partners te ondersteunen gezien onze unieke ervaring met circulaire technologie en omgekeerde logistieke programma's.

In de toekomst zullen succesvolle partners duurzame partners zijn. Wij dragen ons steentje bij om ervoor te zorgen dat degenen die rekening houden met risicobeheer, rapportage en naleving van milieu-, sociale en ethische factoren, degenen zullen zijn die het beste presteren.

Read more from our people and partners how we’re creating Partner Success in the channel.

Partner Success