menu
  • PartnerCentral
  • Kontakt
  • Polska

Zostań dostawcą

Odblokuj swój potencjał dzięki Westcon-Comstor

Nasza wartość dla dostawców

Nasza wartość dla dostawców

Jeśli chodzi o współpracę z dostawcami, mamy jasny priorytet - pracować w zespole i wprowadzać rozwiązania dla dostawców na rynek o maksymalnej wartości biznesowej.

Dzięki ścisłej współpracy strategicznej z dostawcami budujemy silne relacje oparte na wspólnych priorytetach. Wprowadzamy rozwiązania na rynek, koncentrując się jednoznacznie na tym, co musimy osiągnąć.

Nasza wartość
dla dostawców
     Zostań
dostawcą