menu
  • PartnerCentral
  • Kontakt
  • Polska

Usługi specjalistyczne

Zmniejszenie presji na wydajność i uzupełnienie luk w kwalifikacjach

Nasze profesjonalne usługi

Podstawę sukcesu projektów IT stanowią: odpowiednie opracowanie, zasoby i planowanie.

Nasze zespoły ds. profesjonalnych usług zapewniają elastyczne zasoby inżynieryjne i doradcze na potrzeby wdrożeń obejmujących wielu dostawców i różne technologie w obrębie całego cyklu życia projektu.

Nasz zespół będzie pracować dla Ciebie, wnosząc do firmy specjalistyczną wiedzę. Zyskaj dostęp do specjalistycznych umiejętności, aby poszerzyć zasięg swojej działalności i zwiększyć możliwości związane z wprowadzaniem produktów na rynek bez ponoszenia kosztów inwestycji początkowych.

  • Projektowanie – opracowanie rozwiązania i usługi doradcze świadczone przez ekspertów w dziedzinie IT
  • Wdrożenie – usługi u klienta obejmujące wdrożenie, przeprowadzenie migracji i aktualizacje
  • Optymalizacja – usług doradcze w zakresie kontroli stanu technicznego, analiz i weryfikacji przydatności do użycia

Kontakt  Pobierz przewodnik

Jak możemy pomóc

Poszerzenie zasięgu działalności

Poszerzenie zasięgu działalności

Zwiększenie potencjału, aby wprowadzać produkty i usługi na nowych rynkach

Rozwój umiejętności

Rozwój umiejętności

Zyskanie możliwości dostarczania technologii bez konieczności dysponowania własnymi zasobami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Eksperckie, całościowe zarządzanie projektami od opracowania po wdrożenie i optymalizację

Dostawcy, z którymi współpracujemy

Historie klientów

Odświeżenie sprzętu i aktualizacja oprogramowania do sterowania ruchem lotniczym

Zapotrzebowanie

Hiszpański partner z branży IT chciał odświeżyć sprzęt i uaktualnić oprogramowanie dla europejskiej służby kontroli ruchu lotniczego.

Co zrobiliśmy

  • Indywidualne rozwiązanie przetestowane w pracowni, eliminujące wszelkie problemy przed wdrożeniem architektury
  • Po wdrożeniu, udokumentowanie architektury systemu i zapewnienie certyfikowanych szkoleń dla administratorów

Poznaj więcej usług