Skip to main content

FireMon

Rozwiązanie nr 1 do zarządzania bezpieczeństwem sieciowym twojej chmury hybrydowej

Kompleksowe podejście FireMon do zarządzania bezpieczeństwem obejmuje bezpieczeństwo sieciowe i działania służące realizacji wszystkich czterech elementów Gartner w ramach rozwiązania w zakresie zarządzania polityką bezpieczeństwa sieci: zarządzanie polityką bezpieczeństwa, zarządzanie zmianami, analiza ryzyka i podatności oraz zarządzanie łącznością aplikacji. Rozwiązania te współpracują ze sobą, zapewniając niezrównaną przejrzystość, integrację, automatyzację i redukcję ryzyka.

CSI-image-colour-block

Nasza wartość dla partnerów

Pomagamy partnerom wykorzystać ich potencjał. Z pasją dążymy do osiągnięcia sukcesu biznesowego i rozwoju. To napędza to, co robimy - dzień po dniu.

Odkryj naszą wartość
CSI-image-colour-block

Nasze technologie

Oferujemy fachową wiedzę w kluczowych obszarach technologicznych, które oferują duże możliwości i wzrost na dzisiejszym rynku. Budowanie rozwiązań na dziś i na przyszłość.

Zobacz nasze technologie
CSI-image-colour-block

Nasze usługi

Aby poszerzyć możliwości partnerów i pomóc zwiększyć ich wpływ na rynek, stworzyliśmy obszerne portfolio usług dodatkowych.

Zobacz nasze usługi