Skip to main content

Ping Identity

Ochrona tożsamości dla firm w ujęciu globalnym

Współcześni pracownicy są mobilni i rozproszeni – tak samo jak baza klientów biznesowych. Dzięki Ping Identity firmy mogą bez problemu obsługiwać użytkowników w sieci bez uszczerbku dla bezpieczeństwa poprzez uwierzytelnianie wieloczynnikowe, inteligentną kontrolę dostępu i zarządzanie danymi dotyczącymi tożsamości.

Dzięki platformie Ping Intelligent Identity™ nasi partnerzy handlowi mogą pomóc deweloperom i klientom z sektora IT w szybkim wykorzystaniu zarządzania tożsamością w ich aplikacjach i środowiskach – na miejscu, w chmurze lub hybrydowych.