Skip to main content

Sumo Logic

Continuous Intelligence Platform

Platforma Sumo Logic na chmurze umożliwia analizę w czasie rzeczywistym i dostęp do wszystkich danych ze środowisk opartych na chmurze hybrydowej i wykorzystujących wiele chmur. Dane te pomagają zespołom w podejmowaniu szybkich decyzji w sprawach związanych z działalnością i bezpieczeństwem. Jej oferta w zakresie analizy bezpieczeństwa – w tym SIEM chmury, bezpieczeństwa w chmurze i ciągłej zgodności – umożliwia zarządzanie ryzykiem w nowoczesnej architekturze.

Sumo Logic pomaga swoim partnerom wspierać cele biznesowe ich klientów na każdym etapie ich cyfrowej transformacji, dostarczając nową usługę analityczną, która odzwierciedla operacyjne i ekonomiczne modele chmury obliczeniowej i nowoczesnych aplikacji. Technologia ta umożliwia analizę w czasie rzeczywistym za pomocą jednej platformy w chmurze na wszystkich poziomach bezpieczeństwa, zgodności i działalności. Innowacyjny model licencjonowania Sumo Logic zapewnia wartość, wybór i elastyczność.