Skip to main content

Globalne zasady prywatności

Westcon International Limited, jej spółki zależne i stowarzyszone (zwane łącznie „Westcon-Comstor”, „my”, „nasze”) bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych.  W niniejszych zasadach wyjaśniamy stosowane przez nas praktyki związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych osobowych, m.in.:

 • rodzaje gromadzonych danych osobowych;
 • sposoby wykorzystywania informacji;
 • sposoby ich udostępniania;
 • prawa użytkownika dotyczące wykorzystywania danych osobowych;
 • środki bezpieczeństwa, które wdrażamy, aby chronić bezpieczeństwo twoich informacji; oraz
 • sposoby kontaktowania się z nami w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

Niniejsze zasady obowiązują bez względu na to, czy przekazujesz nam informacje za pośrednictwem dowolnej witryny internetowej Westcon-Comstor lub narzędzia e-commerce bądź podczas zakupu towarów lub usług.

1. Informacje o naszej firmie

Weston International Ltd jest administratorem danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych, które nam przekazujesz.  Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 04411310, nasza siedziba znajduje się w Chandler’s House Wilkinson Road, Love Lane Industrial Estate, Cirencester, Gloucestershire GL7 1YT, Wielka Brytania.  Posiadamy również podmioty stowarzyszone działające w Stanach Zjednoczonych oraz regionach EMEA i APAC.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do wykrycia Twojej tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane osobowe to także informacje, które można powiązać z Tobą wraz z innymi informacjami, np. adres IP. 
Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi zasadami prywatności, nie możesz korzystać z tej witryny ani przesyłać nam żadnych informacji.

3. Gromadzenie danych osobowych

Firma Westcon gromadzi i przechowuje biznesowe dane kontaktowe od Ciebie lub na Twój temat:(i) kiedy kontaktujesz się z nami; (ii) w celu realizacji zamówienia; oraz (iii) w celu świadczenia usług.
Dane osobowe, które firma Westcon może gromadzić lub które możesz zdecydować się podać, to m.in.:

 • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu itp.);
 • biznesowe dane kontaktowe (nazwa stanowiska, dział, nazwa organizacji itp.);
 • udostępniane treści (zdjęcia, komentarze lub inne informacje podawane za pośrednictwem formularzy internetowych);
 • czasami możemy uzupełnić gromadzone informacje zewnętrznymi danymi od innych firm, aby dostarczać Ci informacje, usługi lub towary, o które prosisz, oraz aby ulepszać obsługę;
 • przechowywane przez nas informacje, które przekazujesz zewnętrznym dostawcom usług. Przekazując nam informacje w ten sposób, podlegasz zasadom prywatności odpowiedniego dostawcy usług. Firma Westcon nie ponosi odpowiedzialności za sposób gromadzenia i przetwarzania danych przez właścicieli tych witryn internetowych.

Oprócz informacji, które decydujesz się nam przekazać, my i nasi usługodawcy zewnętrzni możemy korzystać z różnych technologii, które automatycznie lub biernie gromadzą określone dane, kiedy kontaktujesz się z nami. Mogą one obejmować przeglądarkę i system operacyjny, z których korzystasz, adres URL, godzina nawiązania kontaktu, adres IP i inne informacje („Informacje o użytkowaniu”). Informacje o użytkowaniu mogą również obejmować unikatowy identyfikator („Identyfikator urządzenia”), automatycznie przypisany do każdego komputera, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Nasze serwery identyfikują Twoje urządzenie poprzez przypisany do niego Identyfikator urządzenia.
Odwiedzane witryny internetowe firmy Westcon mogą również korzystać z plików cookie. Cookie to niewielki plik z informacjami wysyłany na komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie są wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki, aby umożliwić gromadzenie informacji z przeglądarki i rozpoznawać Twoje urządzeni podczas wizyt w przyszłości. Tego typu pliki służą wielu różnym celom, takim jak zapamiętywanie Twoich preferencji i wybranych przedmiotów, pomoc w ulepszaniu witryny oraz personalizowanie reklam lub ofert wyświetlanych w Internecie.  Informacje, które gromadzimy w ten sposób, mogą obejmować:

 •  
  • nazwy domenowe serwera domowego, typ komputer i rodzaj przeglądarki odwiedzających stronę internetową;
  • zagregowane i odnoszące się do użytkownika informacje na temat odwiedzanych stron.

Internetowe pliki cookie mogą zapisywać dane o poszczególnych użytkownikach, takie jak imię i nazwisko, hasło, nazwa użytkownika, preferencje ekranu, wyświetlone strony witryny oraz obejrzane lub kliknięte reklamy. Podczas ponownej wizyty w witrynie firma Westcon może rozpoznać użytkownika za pomocą internetowego pliku cookie i odpowiednio dostosować jego obsługę.
Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookie, jeśli istnieją, za pomocą odpowiedniej funkcji internetowego oprogramowania klienckiego, jeśli jest dostępne. Jednakże rezygnacja z plików cookie może utrudniać prawidłowe funkcjonowanie witryny. Podczas wyszukiwania w witrynie firma Westcon może rejestrować informacje identyfikujące lub łączące Cię z przeprowadzanym wyszukiwaniem. Westcon może również w ograniczonym zakresie rejestrować informacje związane z każdym przesłanym żądaniem wyszukiwania i wykorzystywać te informacje m.in. do rozwiązywania technicznych problemów z usługą i obliczania ogólnych statystyk użytkowania.

4. ŚLEDZENIE

Możemy nie odpowiadać na sygnały „nie śledzić” przeglądarki internetowej. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat śledzenia online i różnych mechanizmów rezygnacji, odwiedź stronę https://allaboutdnt.com/

5. Sposoby wykorzystywania zgromadzonych danych osobowych

Westcon może wykorzystywać dane osobowe uzyskane od Ciebie lub zgromadzone na Twój temat do następujących celów:

 • nawiązywanie, pogłębianie i zachowywanie kontaktów biznesowych z Tobą i innymi osobami, z którymi się kontaktuje;
 • tworzenie i zakładanie kont oraz zarządzanie nimi;
 • udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania;
 • dostarczanie oferowanych produktów lub usług lub otrzymywanie żądanych produktów lub usług, a także zapewnianie obsługi i wdrażania wszystkich powiązanych transakcji;
 • uwierzytelnianie tożsamości klientów kontaktujących się z firmą Westcon telefonicznie, metodami elektronicznymi lub w inny sposób,
 • spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych;
 • umożliwianie nam/naszym partnerom biznesowym świadczącym usługi realizacji dostaw spełnianie wymagań umownych odnoszących się do produktów i usług dostarczanych klientom;
 • proszenie o opinie na temat naszych usług i produktów;
 • na potrzeby badań i analiz w celu monitorowania i ulepszania świadczonych przez nas usług, m.in. poprzez rejestrowanie wizyt w naszej witrynie internetowej. W takich okolicznościach my lub nasi agenci działający w naszym imieniu możemy skontaktować się z Tobą pocztą e-mail lub telefonicznie, aby poprosić Cię o opinie i komentarze na temat naszych usług; oraz
 • prowadzenie działalności (w tym tworzenie nowych produktów i usług, prowadzenie badań, zarządzanie komunikacją, opracowywanie materiałów i programów szkoleniowych, określanie skuteczności i optymalizowanie naszych reklam, analizowanie naszych produktów i usług oraz prowadzenie księgowości, audytu, fakturowania i działań pojednawczych).

Westcon może również wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do celów wewnętrznych, zwłaszcza takich jak:

 • rozwiązywanie problemów technicznych;
 • obliczanie ogólnych statystyk użytkowania;
 • cele marketingowe i promocyjne, opracowywanie produktów i ulepszanie treści.  O ile przepisy nie stanowią inaczej, zanim wyślemy Ci wiadomości związane z marketingiem i promocją, uzyskamy Twoją zgodę.

Możemy również wykorzystywać zagregowane informacje i statystyki do celów monitorowania użytkowania witryny internetowej, aby rozwijać nasze witryny internetowe i usługi.  Możemy udostępniać takie zagregowane informacje stronom trzecim, ale statystyki te nie będą zawierały informacji, które można wykorzystać do identyfikacji osób.  Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić jeden lub więcej celów określonych w niniejszym punkcie 3.

6. Ujawnianie danych osobowych

Poza przypadkami określonymi w niniejszych zasadach lub w powiadomieniach przekazywanych w momencie gromadzenia Twoich informacji firma Westcon nie ujawni Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • spółkom w obrębie naszej grupy;
 • usługodawcom zewnętrznym wykonującym usługi w naszym imieniu, w tym, bez ograniczeń, oferującym, obsługującym lub realizującym nasze operacje;
 • w celu egzekwowania zawartej z Tobą umowy;
 • w celu analizowania i ulepszania naszej komunikacji i strategii (w tym identyfikowania, czy wysłane do Ciebie wiadomości e-mail zostały otrzymane i przeczytane, oraz określania Twojej lokalizacji);
 • w celu przeprowadzania analiz internetowych, aby śledzić wykorzystanie naszej witryny. Informacje te są udostępniane narzędziu Google Analytics i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.  Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics, zapoznaj się z zasadami prywatności Google.
 • w zakresie dozwolonym przez prawo, niezbędnym do przestrzegania obowiązujących przepisów lub procedur prawnych (np. wezwań), związanym z fuzją, przejęciem lub likwidacją firmy Westcon (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub w celu ochrony praw lub własności firmy Westcon. Westcon będzie współpracować z organami ścigania.
 • W przypadku ujawniania danych wykonawcom podczas zleconego przetwarzania danych będą one podlegać niniejszym zasadom oraz, w stosownych przypadkach, innym dodatkowym lub odpowiednim alternatywnym postanowieniom dotyczącym prywatności danych i warunkom umownym.

7. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przechowywać zgodnie z naszymi zasadami przechowywania.  Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, wysyłając nam wiadomość e-mail, a my zastosujemy Twoje preferencje w przyszłej komunikacji. Jeśli ustawowe okresy przechowywania będą wymagać dalszego zabezpieczenia, zablokujemy te rekordy. 
Za Twoją zgodą możemy udostępniać dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Westcon po otrzymaniu od Ciebie takiej zgody. Wymagamy zgody na udostępnianie danych.  Możemy na przykład przekazywać dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom do przetwarzania w naszym imieniu, na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z naszymi zasadami prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.  Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail, aby uzyskać dostęp do informacji na swój temat, lub zażądać poprawienia swoich danych osobowych.
Westcon będzie przestrzegać przepisów antyspamowych obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Ponadto użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych przez firmę Westcon do wysyłania korespondencji promocyjnej, kontaktując się z nami pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną pod następującymi adresami:
Legal Department
Westcon Group, Inc.
520 White Plains Road
Tarrytown, NY 10591, Stany Zjednoczone
legal@westcon.com

8. Gromadzenie danych osobowych od dzieci

Westcon świadomie nie pozyskuje informacji od dzieci i nie kierujemy świadomie naszej witryny ani usług do dzieci. Żadna osoba w wieku poniżej 13 lat nie powinna przekazywać swoich danych osobowych firmie Westcon i/lub w jej witrynie.

9. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

W niektórych przypadkach dane osobowe, którymi zarządzamy, mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane poza Twoim krajem zamieszkania, w tym poza Stanami Zjednoczonymi. Z tego względu Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla organów rządowych zgodnie z przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w jurysdykcjach zagranicznych. W krajach, do których przekazywane są Twoje dane osobowe, mogą nie obowiązywać takie same przepisy o ochronie danych co w Twoim kraju zamieszkania. Przekazując Twoje informacje do innych krajów, będziemy chronić dane osobowe zgodnie z niniejszymi globalnymi zasadami prywatności.  Przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych zapewniających odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarią.

10. Bezpieczeństwo danych

Westcon przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Zobowiązujemy się do ochrony gromadzonych informacji. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony dostarczanych przez Ciebie gromadzonych przez nas informacji przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem bądź wykorzystaniem. W witrynach, za pośrednictwem których gromadzimy dane osobowe, korzystamy z szyfrowania SSL.

11.  Aktualizacje naszych globalnych zasad prywatności

Nasze zasady prywatności mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Wszelkie zmiany będziemy publikować na tej stronie.

12. Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi zasadami prywatności lub gromadzeniem informacji albo jeśli chcesz, aby firma Westcon zaktualizowała lub poprawiła Twoje informacje lub preferencje, napisz do nas wiadomość e-mail na adres contractadmin@westcon.com lub wyślij list na adres:

Legal Department
Westcon International Ltd.
660 White Plains Road, Suite 550
Tarrytown, NY 10591, Stany Zjednoczone
contractadmin@westcon.com

Staramy się odpowiadać na pytania w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzeć Twojego żądania, możesz skierować skargę do Biura Inspektora Ochrony Danych, klikając tutaj: https://ico.org.uk/concerns/