Skip to main content

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบคือธุรกิจ

บุคลากรของเรา

เป็นสถานที่ที่ผู้คนต้องการเข้าร่วมและยินดีที่จะอยู่

บุคลากรของเราเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังธุรกิจของเรา ความหลงใหลและความเชี่ยวชาญของพวกเขาเติมพลังให้กับความสำเร็จของคู่ค้า

การพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะไม่เพียงช่วยให้เราส่งมอบเป้าหมายทางการค้าได้เท่านั้น แต่ยังสามารถส่งมอบคำมั่นที่รับผิดชอบของเราอีกด้วย

ด้วยอำนาจของคุณค่าและวิสัยทัศน์ บุคลากรของเราเป็นผู้บันดาลให้โลกใบนี้มีความเกื้อกูลกันและยั่งยืนมากขึ้น

พนักงานจำนวนกว่า 3,600 ราย
 

การเติบโตของบุคลากร 5.2%*
 

ผู้หญิงในฝ่ายบริหารจัดการ 32%

บุคลากร 41% เป็นเพศหญิง

พนักงานจาก 54 ประเทศ
 

มีการจ้างพนักงานฝึกหัดและผู้ไม่มีประสบการณ์ 64 รายต่อเดือน

*ข้อมูลจาก FY22

อย่าพลาด!

รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่รับผิดชอบส่งตรงถึงอีเมลคุณ

เป้าหมายของเรา

เปิดรับความหลากหลายและปลูกฝังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เปิดรับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (DEI) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเรารู้สึกได้รับคุณค่าและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

การยกระดับสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากร

เราสนับสนุนสวัสดิภาพของพนักงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความสำเร็จและความสุขของบุคลากรของเราในระยะยาว

พัฒนาบุคลากรให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

เราเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและหล่อหลอมวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

เราให้การสนับสนุนบุคลากรอย่างไร

เราจัดให้มีกลุ่มซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนให้กับพนักงาน (Employee Resource Groups) เพื่อสร้างพื้นที่อันปลอดภัยสำหรับการเปิดอภิปรายในหัวข้อที่สำคัญ

ใน FY23* เราสนับสนุนทุนเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ในการออกแบบและให้การอบรม

เราจัดการกับความเท่าเทียมทางเพศด้วยการเน้นไปที่การจ้างงานผู้หญิงให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าและตำแหน่งด้านเทคนิค

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมอันสร้างสรรค์และเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกัน เรามีการรับรองสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความเหมาะสมกับผู้มีครอบครัวและความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

เรามีโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงแอพพลิเคชันด้านสุขภาพและสวัสดิภาพและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

บุคลากรของเราได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม

*ในปีงบประมาณ 2023 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึง กุมภาพันธ์ 2023

เครือข่ายเปิดสำหรับพนักงาน (ONE) Westcon

เราจัดโปรแกรมชื่อว่า ‘ONE Westcon’ โดยมุ่งเป้าไปที่การสร้างการตระหนักรู้และปลูกฝัง DEI ในวัฒนธรรมของเรา ในโปรแกรมเรามีการจัดงาน กิจกรรม และการเรียนรู้ในวันที่ตั้งให้เป็นวันแห่งการตระหนักรู้และงานเลี้ยงทางวัฒนธรรม

Res-Bus-People-World-Africa-Day

วันแห่งแอฟริกา

Res-Bus-People-International-Womans-Day

วันแห่งสตรีสากล

Res-Bus-People-Diwali-Day

วันเทศกาลแห่งแสงทีปาวลี

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของบริษัทเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรา เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามอบประสบการณ์แก่พนักงานและคู่ค้าที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆ กับการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนต่าง ๆ ของเรา

ความซื่อสัตย์

นวัตกรรม

ความเป็นเลิศ

ความร่วมมือ

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน