Skip to main content

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบคือธุรกิจ

โลกของเรา

พัฒนาประสิทธิภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงานพร้อมกับสร้างคุณค่าเพื่อความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าของเรา

การปกป้องโลกของเราเป็นบทบาทสำคัญต่อวิธีที่เราส่งมอบความสำเร็จใหักับคู่ค้า โดยคู่ค้าให้ความไว้วางใจแก่เราให้รับผิดชอบ ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ในทำนองเดียวกัน พนักงานของเราก็ต้องการทำงานให้กับบริษัทที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ ซึ่งขยายไปถึงสวัสดิภาพที่ดีของพวกเขาเองเพราะโลกที่ดีขึ้นแปลว่ามีอากาศที่สะอาด มีชุมชนที่ปลอดภัย และชีวิตของบุคลากรและครอบครัวของเขาที่ดีขึ้น

แต่เหนือสิ่งอื่นใด การดูแลโลกของเราเป็นสิ่งพื้นฐานง่ายๆ ที่ควรจะทำ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่โดยอิงหลักวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้เราสร้างความแตกต่างอันทรงคุณค่าได้

เป้าหมายของเรา

การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์*

ในขอบเขตที่
1, 2 และ 3 ภายในปี
2050**

50

การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์* ในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 ภายในปี 2050**

25

ลดการปล่อยมลพิษสัมบูรณ์ Scope 1 & 2 ลง 50% ภายในปี 2573**

80

80% ของซัพพลายเออร์ของเรา*** ตั้งเป้าตามหลักวิทยาศาสตร์ภายในปี 2568**

100

ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั่วโลกของเราภายในปี 2573

*Net Zero หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซลง 90% และชดเชยการปล่อยสารตกค้าง (<%10)
***จากปีฐานปีงบประมาณ 2565
****โดยยอดใช้จ่ายครอบคลุมการซื้อสินค้าและบริการและการใช้สินค้าที่ขายไปแล้ว

อย่าพลาด!

รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่รับผิดชอบส่งตรงถึงอีเมลคุณ

จุดเด่นด้านความยั่งยืน

เราได้เข้าร่วมแคมเปญ Business Ambition for 1.5°C ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้มีการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi)

เราได้ส่งกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั้งในอนาคตอันใกล้และระยะยาวให้ SBTi ทำการตรวจสอบ

เราได้รับเหรียญทองแดงในการตรวจวัดคุณภาพด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis ในเอเชีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และยุโรป

พนักงานทุกคนได้รับการอบรมภาคบังคับเกี่ยวกับหลัก ESG เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงหลักปฏิบัติของ ESG

เรามีกลุ่มทรัพยากรสำหรับพนักงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Employee Resource Groups) เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรและเพิ่มความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

เพื่อผลักดันเทคโนโลยีหมุนเวียน เรายืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ IT ของลูกค้าและจัดการกำจัดอุปกรณ์อย่างมีความรับผิดชอบเป็นมาตรการสุดท้าย

เป้าหมายของเรา

 

การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ บนโลกกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น เราจึงมุ่งเน้นไปที่การค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราได้กำหนดแนวทางที่แข็งขันเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และด้วยการสนับสนุนจากคู่ค้าด้านความยั่งยืน เราจึงสามารถยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เราเปิดรับ เทคโนโลยีหมุนเวียนและโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อช่วยให้คู่ค้าของเราลดการสูญเสียและตอบสนองต่อความต้องการด้าน IT ที่สร้างด้วยความรับผิดชอบ  

เราได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับ ‘โลจิสติกส์ย้อนกลับ’ ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายและคู่ค้าของเรา โปรแกรมนี้ประกอบด้วย:

  • อำนวยความสะดวกในการส่งคืนและการปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ ขยายอายุการใช้งานและลดความจำเป็นในการซื้ออุปกรณ์ใหม่
  • ให้แนวทางจัดการแบบ ‘ผสมผสาน’ ที่รวมอุปกรณ์ใหม่และอุปกรณ์ที่ผู้จำหน่ายผลิตซ้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • กำจัดอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต
ค้นหา เพิ่มเติม