Skip to main content

เข้าร่วมเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่าย

Westcon-Comstor ช่วยให้คุณทำงานได้เต็มศักยภาพ

ค่านิยมต่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย

ในการทำงานร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานเป็นทีม และนำโซลูชันของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาด โดยสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับธุรกิจ

เราทำงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทผู้จัดจำหน่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยทำภารกิจสำคัญที่ร่วมกัน เรานำโซลูชันเข้าสู่ตลาดโดยเน้นย้ำสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ทำงานได้สำเร็จ

ค่านิยมต่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย     เข้าร่วมเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่าย