Skip to main content

กลยุทธ์ EDGE

ช่วยให้พาร์ทเนอร์ก้าวหน้าและเติบโต

กลยุทธ์ EDGE– มีส่วนร่วม (Engage), พัฒนา (Develop), สร้างความเติบโต (Grow) และขยายงาน (Extend)

เราทำงานเพื่อสร้างธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดให้กับพาร์ทเนอร์ทุกประเภท ในการทำสิ่งเหล่านี้ เราใช้วิธีการที่เสมอต้นเสมอปลายเพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขาย เราเรียกสิ่งนี้ว่า กลยุทธ์ EDGE

  • มีส่วนร่วม (Engage) และเตรียมความพร้อมกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายและบริการหลักของเรา
  • พัฒนา (Develop) ธุรกิจโดยให้คำปรึกษา จัดหาเงินทุน ฝึกอบรม สนับสนุน สอนงาน และให้ความรู้ก่อนการขาย
  • สร้างความเติบโต (Grow) ให้กับธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี การตลาด และบริการใหม่ ๆ
  • ขยายงาน (Extend) ธุรกิจโดยเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ และสร้างแบบจำลองธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม

วิธีการที่ได้รับการทดลองและทดสอบมาแล้วเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถนำค่านิยมของเรามาใช้กับโอกาสทางธุรกิจ การเป็นพันธมิตรในทางสร้างสรรค์ สร้างรายได้และการเติบโตให้กับพาร์ทเนอร์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย เราใช้และปรับกรอบงาน EDGE ของเรา เพื่อทำให้พาร์ทเนอร์ของเราได้รับประโยชน์สูงสุด

 

เราช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของเราอย่างไร

โลจิสติกส์ และการปฏิบัติการ

“ความสามารถในด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของเราช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับพาร์ทเนอร์ได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่การประกอบสินค้าเพื่อจัดเก็บและการเตรียมการขนส่ง ไปจนถึงการระบุป้ายสินค้าและการประกอบสินค้า เรากำหนดค่าโซลูชันที่ซับซ้อนและจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ โดยกำจัดงานพื้นฐาน และทำงานที่มีกำหนดระยะเวลากระชั้นชิดของแต่ละโครงการ”

ซาเวียร์ คุยล์

ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติการ

การสนับสนุนงานก่อนการขาย

“พวกเราในทีมมีประสบการณ์อันยาวนานหลายสิบปี ความรู้ของเราซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนหน้าและผลิตภัณฑ์ปัจจุบันจะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถออกแบบ ดำเนินการ และจัดการโซลูชันได้อย่างถูกต้อง”

ลี อีแวนส์

ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

“ที่สถาบันฝึกอบรมของ Westcon-Comstor การฝึกอบรมก็คือ การช่วยให้พาร์ทเนอร์ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น โดยช่วยเหลือบริษัทเหล่านี้ในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มพูนความรู้ของตน”

ไซมอน ฟิชเชอร์

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

การสนับสนุนด้านการตลาด

“เมื่อพาร์ทเนอร์ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและขยายไปสู่ตลาดใหม่ ๆ เราจะให้การสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมโดยใช้ความคิดริเริ่มที่มีลักษณะเฉพาะตัวและได้รับการพิสูจน์แล้ว”

ลิเลีย พาร์ฟิตต์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ทีมการต่ออายุ

“ทีมของเราจะช่วยให้พาร์ทเนอร์มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องสูงสุดในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่สุด ไปจนถึงการต่ออายุสัญญาที่มีข้อความมากมายหลายบรรทัดซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อน”

เซบาสเตียน บาโร

ผู้จัดการฝ่ายการต่ออายุ

โซลูชันการปรับใช้งานทั่วโลก

“เราช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกได้สัมผัสกับ ‘ศิลปะแห่งความเป็นไปได้’ โดยทำให้ลูกค้าสามารถเจาะตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดังกล่าว ด้วยความคิดริเริ่มที่เน้นการสร้างมูลค่าและลดค่าใช้จ่าย”

นิชาน ราชา

ผู้อำนวยการ

การพัฒนาธุรกิจ

“พาร์ทเนอร์ไว้วางใจให้เราเลือกบริษัทผู้จัดหน่ายและโซลูชันที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับและสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ”

มาญิด โมฮัมเหม็ด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริการทางการเงิน

“เราใช้วิธีการที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุน เพื่อช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต โดยทำให้ลูกค้าที่ระมัดระวังเรื่องเงินสดสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ต้องการได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่ต้องการทั้งหมด”

คริสเตียน รูลอฟส์

กรรมการผู้จัดการ

ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ค้าของเรา

เราช่วยให้พาร์ทเนอร์ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ เรากระตือรือร้นที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต ค่านิยมช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเราในทุก ๆ วัน

ค่านิยมต่อพาร์ทเนอร์

ค่านิยมต่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย

ในการทำงานร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานเป็นทีม และนำโซลูชันของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาด โดยสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับธุรกิจ

ค่านิยมต่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย