menu
 • PartnerCentral
 • ติดต่อเรา
 • ทั่วโลก

โซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

เพิ่มมูลค่าให้กับโอกาสการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ทีมซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเข้าใจวิธีการที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าโซลูชันดังกล่าวจะมีการปรับใช้งานด้วยวิธีใดและในที่แห่งใดก็ตาม

เราคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างโอกาสการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ โดยการช่วยให้พาร์ทเนอร์ได้มีส่วนร่วมและร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น เราผสมผสานความเชี่ยวชาญทั่วโลกของเรา เข้าถึงโดยใช้พอร์ตโครงการที่มีบริษัทผู้จัดจำหน่ายระดับโลก เพื่อให้บริการโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของพาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างดี

ซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานระดับโลกช่วยให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่เราขยายธุรกิจของพาร์ทเนอร์ของเราไปทั่วโลก

ค่านิยมทั่วโลกของเรา

การทำธุรกิจระหว่างประเทศ

การทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็นการค้าที่สมเหตุสมผลสำหรับพาร์ทเนอร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น กระแสรายได้ต่อเนื่อง และการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การปรับใช้งานระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย หรือปราศจากอันตราย แม้จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ตาม

การบริหารความเสี่ยง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถจัดการกับขั้นตอนการค้าระหว่างประเทศที่อาจมีความยุ่งยาก เช่น การนำเข้า การส่งออก ภาษีศุลกากร และอากรต่าง ๆ ซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานระดับโลกไม่เพียงแต่ช่วยจัดการความเสี่ยงในการปรับใช้งานทั่วโลก แต่ยังช่วยทำให้เกิดกำไรสูงสุดอีกด้วย

การได้รับรายได้กลับคืนมา

เราใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอน และความรู้ด้านห่วงโซ่อุปทานของเรา เพื่อลดระยะเวลาในวงจรรายได้ และช่วยให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ด้วยวิธีการดังกล่าว เราจึงสามารถช่วยให้พาร์ทเนอร์ได้รับรายได้กลับคืนมาสูงสุด และมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น

ระเบียบการและการกำกับดูแล

พาร์ทเนอร์ย่อมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องค่าปรับ การยึดสินค้า การสอบสวนที่ไม่จำเป็น หรือการถูกยกเลิกการเข้าถึง เราทราบดีว่าภาษีสรรพสามิตและอากรสำหรับสินค้านำเข้าอาจทำให้กำไรลดลง เราจึงดำเนินการเพื่อให้ได้รับคืนภาษีสูงสุด

ความรับผิดชอบและการควบคุม

เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนตัวแทน ผู้ให้บริการ และผู้วางระบบ เราจัดให้มีจุดติดต่อเดียวที่ทำหน้าที่เฉพาะสำหรับการจัดการลูกค้าองค์กรตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีการทำสัญญาเชิงพาณิชย์สำหรับทั่วโลก เพื่อให้พาร์ทเนอร์สสามารถควบคุมและดูการแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์

ความสามารถในการบริการที่เหนือกว่า

นอกจากนี้เรายังนำพอร์ตโครงการบริการของเราไปบูรณาการกับการปรับใช้งานทั่วโลก โดยจัดหาห่วงโซ่อุปทาน เงินทุน โลจิสติกส์ การต่ออายุ การสนับสนุนด้านเทคนิค และอื่น ๆ เรามีสำนักงานในกว่า 75 ประเทศ เราจึงให้บริการดังกล่าวในระดับโลกอย่างแท้จริง 

ธุรกิจไร้พรมแดน

เราจัดการโอกาสทางธุรกิจทั่วโลกโดยร่วมทุนกับ Westcon Americas ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Synnex Corporation เพื่อบูรณาการการบริการ การปรับใช้งาน และการสนับสนุนเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น

เหตุใดจึงควรใช้ซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ทีมซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ และสามารถช่วยเร่งระยะเวลาในการสร้างวงจรเงินสดจากใบเสนอราคาของคุณได้

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สำนักงานจัดการโครงการทั่วโลก การจัดการคำสั่งซื้อ และการรายงาน ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สำนักงานจัดการโครงการทั่วโลก การจัดการคำสั่งซื้อ และการรายงาน

บริการผู้ช่วยพิเศษ การจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และโลจิสติกส์ย้อนกลับ บริการผู้ช่วยพิเศษ การจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และโลจิสติกส์ย้อนกลับ

ความรู้ด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับบริการแบบมืออาชีพ การสนับสนุน และการฝึกอบรม ความรู้ด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับบริการแบบมืออาชีพ การสนับสนุน และการฝึกอบรม

ระดับการควบคุมและการแสดงผลที่บริษัทขนส่งและบริษัทจัดการในพื้นที่ปฏิบัติไม่อาจจัดหาให้ได้ ระดับการควบคุมและการแสดงผลที่บริษัทขนส่งและบริษัทจัดการในพื้นที่ปฏิบัติไม่อาจจัดหาให้ได้

การกำหนดราคาที่สอดคล้อง มาตรฐานการให้บริการ คำอธิบายการทำงาน การติดตามคำสั่งซื้อ และการรายงาน การกำหนดราคาที่สอดคล้อง มาตรฐานการให้บริการ คำอธิบายการทำงาน การติดตามคำสั่งซื้อ และการรายงาน

ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การปล่อยคาร์บอน การบรรจุหีบห่อ การส่งออก/การนำเข้า และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การปล่อยคาร์บอน การบรรจุหีบห่อ การส่งออก/การนำเข้า และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยปฏิบัติงานทั่วโลก

สำนักงาน 70 แห่งทั่วภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ลาตินอเมริกา อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก

สำนักงาน 70 แห่งทั่วภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ลาตินอเมริกา อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก

ศูนย์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และคลังสินค้า 20 แห่ง

ศูนย์โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และคลังสินค้า 20 แห่ง

การขนส่งไปยังกว่า 180 ประเทศหรือดินแดน

การขนส่งไปยังกว่า 180 ประเทศหรือดินแดน

สำนักงานบริการด้านห่วงโซ่อุปทาน 13 แห่ง ใน 6 ทวีป

สำนักงานบริการด้านห่วงโซ่อุปทาน 13 แห่ง ใน 6 ทวีป

รูปแบบการส่งออกและภายในประเทศ

ในส่วนของการใช้งานทั่วโลก คุณสามารถเคลื่อนย้าย
สินค้าทั่วโลกได้หลากหลายวิธี

 • รูปแบบการส่งออก – เมื่อคุณจัดส่งสินค้าจาก
  ประเทศเจ้าของสินค้าไปยังประเทศอื่น โดยใช้บริการตัวแทนผู้ส่งสินค้าและผู้นำเข้าที่มีชื่อระบุในเอกสารการนำเข้า (Importer of Record)
 • รูปแบบภายในประเทศ – โซลูชันของเราที่พิเศษ
  กว่าเพื่อลูกค้าทั่วโลก ใช้สำหรับซื้อสินค้าจากผู้ขาย
  และขายให้กับลูกค้าในประเทศ

วิดีโอนี้อธิบายเรื่องการค้าระหว่างประเทศทั้งสองรูปแบบ พร้อมข้อดี ความเสี่ยง และวิธีที่เราดำเนินการ

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดขอ

export-first-your-passport-to-international-business-beyond-brexit-web

Export first: Your passport to international business beyond Brexit

อ่านเลย
your-passport-to-international-business-infographic-web

Your passport to international business – infographic

อ่านเลย
navigating-disruption-after-Brexit-web

Navigating disruption: Help for imports and exports after Brexit

อ่านเลย