Skip to main content

ผู้ให้บริการและโซลูชัน IoT ของเราช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ผลิตโดยเซนเซอร์ อุปกรณ์ และระบบที่มีการเชื่อมต่อ ซึ่งช่วยให้พบข้อมูลสำคัญ จัดการข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย ตลอดจนใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อันจะเป็นการสร้างมูลค่าและนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์ IoT ทางอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อ

8 พันล้านเครื่อง
ทุกสายธุรกิจภายในปี 2030

 

ธุรกิจต่างๆ

จะมีการลงทุนด้าน IoT
เป็นมูลค่า 15 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2025

 

อุปกรณ์ IoT

จะสร้างข้อมูลขนาด
73.1 ZB ภายในปี 2025

สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการสร้างความสำเร็จด้าน IoT

เรารองรับ IoT ทุกรูปแบบพร้อมสมรรถนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การจัดการอุปกรณ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลงานผู้ให้บริการของเราช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกโซลูชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการปลดปล่อยศักยภาพของ IoT

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ขยายเครือข่ายที่คุณรู้จักและวางใจในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูงด้วยเครือข่ายทางอุตสาหกรรมและเครื่องมือระบบอัตโนมัติ

การจัดการการเชื่อมต่อ

ตอบสนองความต้องการด้าน IT และการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือการจัดการเครือข่ายที่ใช้งานง่าย

การประมวลผลเอดจ์

พัฒนาแอปพลิเคชัน IoT ที่เอดจ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจเร็วยิ่งขึ้นและปรับขนาดการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์

การควบคุมและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ลดความซับซ้อนของกระแสข้อมูลจากเอดจ์สู่มัลติคลาวด์ด้วยการแยก แปลง และนำส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยของ IoT/OT

เนื่องจากตลาด IoT เติบโตขึ้นเรื่อยๆ การรักษาความปลอดภัยและการผนวกรวมเครือข่าย IoT ของคุณจึงมีความสำคัญ การมองเห็นและการควบคุมเครือข่ายได้ทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปกป้องการปรับใช้และธุรกิจของคุณ

  • มองเห็นได้และมีสิทธิ์ในการควบคุม
    ทราบแอสเซทของคุณและติดตามแอปพลิเคชันโฟลว์เพื่อสร้างกลยุทธ์การแบ่งส่วนที่เหมาะสมและบังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัยของ OT
  • รับมือกับภัยคุกคามต่อ IoT
    ปกป้องระบบการควบคุมจากการโจมตีของมัลแวร์และข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การผลิตจะเป็นไปโดยสุจริต ต่อเนื่อง และปลอดภัย
  • ขยายความปลอดภัยด้าน IT ไปยัง OT
    ป้อนข้อมูลเหตุการณ์และบริบทให้แพลตฟอร์มความปลอดภัยจาก OT ของคุณ และสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีม IT กับทีม OT

ข้อมูลเชิงลึก

อาตุล ดามานี

หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและการวิเคราะห์

IoT ขับเคลื่อนความเติบโตในตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

IoT ช่วยให้มีศักยภาพในการจัดการกับภาวะความขัดข้องที่เกิดขึ้นในโลกและการสร้างคุณค่า ซึ่งมีความทัดเทียมกับศักยภาพของอินเทอร์เน็ตเอง (และอาจมีมากกว่านั้น) แต่เป็นโดเมนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งยังไม่มีการจัดประเภทผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน

ความปลอดภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในด้าน IT มาโดยตลอด และการมาบรรจบกันของ IT กับ IoT ก็ช่วยให้ระบบนิเวศดังกล่าวขยายตัวเป็นอย่างมาก 

อ่านบทความ

IoT สร้างเมืองให้อัจฉริยะมากขึ้นได้อย่างไร

ถึงแม้ว่า IoT จะมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรก็ตาม แต่หากพิจารณาในแง่เมืองของเราแล้ว ก็อาจส่งผลกระทบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก เมืองอัจฉริยะที่ใช้งาน IoT ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราโดยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของบริการในเขตเมือง

ผลที่ได้รับมีขอบเขตที่กว้างขวาง ตั้งแต่ถนนที่ปลอดภัยกว่าเดิมและการเดินทางในแต่ละวันที่ประหยัดเวลาได้มากขึ้น ไปจนถึงอากาศและแหล่งน้ำที่สะอาดขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตในเขตเมืองที่ดีกว่าเดิม การนำ 5G มาใช้นั้นได้ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว เนื่องจากองค์ประกอบแรกของแอปพลิเคชันสำหรับเมืองอัจฉริยะทุกแห่งคือการเชื่อมต่อไร้สายที่แพร่หลายและวางใจได้

ด้วยการเชื่อมต่อความเร็วสูงและความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 5G จึงสามารถสร้างเมืองอัจฉริยะและขยายขีดความสามารถให้เมืองเหล่านั้นได้ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลก จนทำให้ 5G เป็นคุณลักษณะที่ขาดไม่ได้สำหรับโครงการเมืองอัจฉริยะแห่งนวัตกรรมรุ่นใหม่