Skip to main content

เรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยมของเรา

พนักงานของเราทำงานด้วยพลังและความกระตือรือร้น โดยทุ่มเทในการค้นหาโอกาส ขับเคลื่อนธุรกิจ และช่วยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่เราทำงานให้กับทั้งบริษัทผู้จัดจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ได้รวดเร็วยิ่งกว่า

เราทำงานด้วยความกระตือรือร้น

พนักงานของเราความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพโดดเด่น เรานำความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความรู้ด้านเทคนิค และประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายที่ยาวนานหลายสิบปีมาผสมผสานกัน เพื่อช่วยสนับสนุนให้บริษัทผู้จัดจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ของเราประสบความสำเร็จในธุรกิจ

ผลงานระดับโลก

เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในอุตสาหกรรม เรานำเสนอผลงานโซลูชันด้านเทคโนโลยีระดับโลกให้แก่พาร์ทเนอร์ของเรา

ไม่มีงานใดที่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

ในแต่ละวัน ทีมของเรากระตือรือร้นในการช่วยให้ช่องทางการจัดจำหน่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานทั่วโลกและบริการที่หลากหลายของเราทำให้เราสามารถรับมือกับทุกความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใด การที่เราสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของเราช่วยให้เราสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และใส่ใจแม้รายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด

ภารกิจเพื่อวันนี้ และเพื่ออนาคต

งานประจำวันของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพาร์ทเนอร์ ดำเนินการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก และตอบสนองความต้องการของช่องทางการจัดจำหน่าย และเรายังทำงานเพื่อกำหนดอนาคตอีกด้วย เราทำให้เกิดการบริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ และแบบจำลองที่ออกแบบตามการสมัครใช้งาน และเรายังสร้างรากฐานสำหรับการจัดจำหน่ายดิจิทัลอีกด้วย

แม้สิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ
ค่านิยมที่เรานำมาใช้เพื่อให้ช่องทางการจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จ

ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ค้าของเรา

เราช่วยให้พาร์ทเนอร์ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ เรากระตือรือร้นที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต ค่านิยมนี้ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเรา

ค่านิยมต่อพาร์ทเนอร์

ค่านิยมต่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย

ในการทำงานร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานเป็นทีม และนำโซลูชันของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาด โดยสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับธุรกิจ

ค่านิยมต่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย