Skip to main content

ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ค้าของเรา

 

เราช่วยให้พาร์ทเนอร์ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ เรากระตือรือร้นที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต เราเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง และทำความเข้าใจธุรกิจของคุณ พนักงานของเราปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อให้บริการที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้กับคุณ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปฏิบัติงานเสร็จ คุณแน่ใจได้ว่าเรารู้จักวิธีการรับมือกับความท้าทายในการปฏิบัติการสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละวัน เราภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือ

ดูวิดีโอของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับบริษัทผู้จัดจำหน่าย

ค่านิยมของเราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย โดยร่วมมือกับอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์การเจาะตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เรามีพอร์ตโครงการที่มีบริษัทผู้จัดจำหน่ายระดับโลก พาร์ทเนอร์ของเราจึงสามารถเข้าถึงบริษัทผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียง และที่ก่อตั้งขึ้นใหม่

เราช่วยให้เทคโนโลยี การปฏิบัติการ และโปรแกรมสำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่ายใช้งานได้ง่ายขึ้น จึงช่วยให้พาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จในตลาด เราจัดการการปฏิบัติงานและการปรับใช้งานที่ต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย จึงทำให้พาร์ทเนอร์มีเวลาที่จะให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของตนเองได้

ส่วนขยายของธุรกิจของคุณ

เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพาร์ทเนอร์ทั่วโลกและในพื้นที่ปฏิบัติงานของเราอย่างเท่าเทียมกัน เราเป็นส่วนขยายที่กลมกลืนกับการปฏิบัติงานของพาร์ทเนอร์ ด้วยการสนับสนุนที่ปรับให้ตรงตามความต้องการ โดยใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ด้วยกรอบงาน EDGE สิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือ การให้ความสำคัญกับการบริการตามความต้องการของลูกค้า เราจะเป็นดูแลผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหายุ่งยาก และจะทำเช่นนั้นต่อไปในระยะยาว

บริการเสริม

หากการทำงานเริ่มความซับซ้อน คุณอาจพิจารณาใช้ความสามารถด้านการบริการที่ครอบคลุมของเรา ถ้าโอกาสในการทำธุรกิจกับลูกค้าทำให้ทรัพยากรของพาร์ทเนอร์ลดน้อยลง เราสามารถช่วยคุณได้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถช่วยดูแลเรื่องการใช้และปรับการใช้ทรัพยากรดังกล่าว ด้วยผลงานด้านการบริการของเรา เราจึงเข้าใจการปฏิบัติงานโลจิสติกส์แบบครบวงจรอย่างแท้จริง

อนาคต

เราวางรากฐานเพื่อธุรกิจในอนาคต ตลาดกำลังมีการเปลี่ยนแปลง และเราสามารถช่วยให้พาร์ทเนอร์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เรามีความรู้ในเรื่องการบริโภค และการปรับใช้งานแบบจำลองตามการสมัครใช้งาน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานและบริการต่ออายุแบบครบวงจร เราตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อน และช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

พาร์ทเนอร์ เราอยู่เคียงข้างคุณ

เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

งานทุกขั้นตอนที่เราทำล้วนมุ่งเน้นที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ค้นพบว่าการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Westcon-Comstor ดีอย่างไร

เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

บริษัทผู้จัดจำหน่ายที่่ร่วมงานกับเรา

บริษัทผู้จัดจำหน่ายของเรา ได้แก่ ผู้บุกเบิกที่มีวิสัยทัศน์ ผู้นำในตลาด และผู้คิดค้นนวัตกรรม โดยมีบริษัทผู้จัดจำหน่ายทั้งที่อยูในประเทศต่าง ๆ และในพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา ตลอดจนบริษัทผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงและที่เพิ่งก่อตั้ง

ดูบริษัทผู้จัดจำหน่ายของเรา