Skip to main content

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ลดความกดดันต่อขีดความสามารถและช่องว่างทางทักษะของคุณ

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

การออกแบบ จัดหาทรัพยากร และการวางแผนที่เหมาะสมเพื่อรองรับโครงการด้านไอทีที่ประสบความสำเร็จ

ทีมบริการระดับมืออาชีพของเรานำเสนอทรัพยากรด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ขายหลายรายและการปรับใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายตลอดวงจรของโครงการทั้งหมด

การเปลี่ยนทีมของเราให้เป็นทีมของคุณ เราจะช่วยเสริมความเชี่ยวชาญภายในของคุณ เข้าถึงทักษะของผู้เชี่ยวชาญที่ขยายการเข้าถึงและความสามารถในการออกสู่ตลาดโดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้า

  • ออกแบบ – บริการออกแบบและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
  • ปรับใช้ – บริการภาคสนามสำหรับการใช้งาน การโยกย้าย และการอัปเดต
  • เพิ่มประสิทธิภาพ – บริการให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจสุขภาพ การประเมิน และการตรวจสอบความถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ติดต่อเรา ดาวน์โหลดคู่มือ

 

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

ขยายการเข้าถึงของคุณ

ขยายขีดความสามารถในการส่งมอบในประเทศที่คุณไม่ได้ให้บริการ

เพิ่มพูนทักษะของคุณ

มอบความสามารถในการนำเสนอเทคโนโลยีที่คุณไม่มีทรัพยากรในตัว

การจัดการโครงการ

การจัดการโครงการแบบครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการปรับใช้และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ขายที่เราสนับสนุน

เรื่องราวของลูกค้า

การฟื้นฟูฮาร์ดแวร์และการอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมการจราจรทางอากาศ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศของสเปนต้องการดำเนินการฟื้นฟูฮาร์ดแวร์และอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับบริการควบคุมการจราจรทางอากาศในยุโรป

สิ่งที่เราทำ

  • ทำการทดลองโซลูชันในห้องปฏิบัติการตามความต้องการของลูกค้า กำจัดปัญหาก่อนที่จะมีการปรับใช้งานสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมระบบที่มีการจัดทำเอกสารหลังการดำเนินการ และการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองที่จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ดูแลระบบ

ดูบริการอื่น ๆ