menu
  • ติดต่อเรา
  • เข้าสู่ระบบ PartnerView
  • ทั่วโลก

ห่วงโซ่อุปทาน

มูลค่าตลอดวงจรชีวิตของฮาร์ดแวร์ของคุณ

บริการห่วงโซ่อุปทานของเรา

เราจะช่วยดำเนินการ เมื่อต้องใช้ข้อกำหนดห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อน

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าในการติดตั้ง การขนส่งสินค้าไปทั่วโลก หรือการป้องกันความเสี่ยงจากความล้มเหลวของบริการการรับประกันเปลี่ยนคืนสินค้า

การใช้ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลเชิงลึกของเราจะช่วยสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับฮาร์ดแวร์ในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แม้ในช่วงก่อนที่จะส่งมอบโซลูชัน

ความรู้ของเรายังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลังและอุปกรณ์สำรอง รีไซเคิลและนำอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานมาตกแต่งใหม่ ตลอดจนลดเวลาในการปรับใช้งานโดยใช้เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

การบริการกำหนดค่าล่วงหน้าและพื้นที่เก็บสินค้า

ส่วนสำคัญของบริการห่วงโซ่อุปทานของเราคือ มีบริการกำหนดค่าล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าทำให้ลดโอกาสการเกิด DOA และการหยุดทำงานที่หน้างาน

ในศูนย์โลจิสติกส์ของเราได้มีการรวบรวมและทดสอบอุปกรณ์ โหลดระบบปฏิบัติการล่าสุดและกำหนดค่าอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้เรายังนำเสนอพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ในศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมีประโยชน์สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีตารางการจัดส่งที่ไม่แน่นอน

รับชมวีดีโอเพิ่มเติมและติดตามการบริการห่วงโซ่อุปทานรอบๆคลังสินค้าของเรา

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

โลจิสติกส์ย้อนกลับ

โลจิสติกส์ย้อนกลับ

ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการดำเนินการ โดยทำให้การจัดการการคืนสินค้าและสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย

บริการโลจิสติกส์

บริการโลจิสติกส์

เพิ่มขีดความสามารถด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภูมิภาค และประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิค

บริการแบบบูรณาการ

บริการแบบบูรณาการ

บริการการตั้งค่าระบบ การทดสอบ การกำหนดค่าพื้นฐานและขั้นสูง ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับบริการการรับประกันเปลี่ยนคืนสินค้า

การจัดการโครงการ

การจัดการโครงการ

ให้บริการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจำหน่ายสำหรับการปรับการใช้งานในระยะยาวในหลายสถานที่

ข้อมูลเชิงลึก

‘ดิจิทัล’ กำลังเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานอย่างไร
เควิน บรึเซอชินสกี

เควิน บรึเซอชินสกี

รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

‘ดิจิทัล’ กำลังเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบต่อชีวิตในทุก ๆ ด้าน ทั้งในแง่วิธีการ รูปร่าง หรือรูปแบบ ดังนั้นส่วนงานและองค์กรบางส่วนจึงกำลังใช้ระบบดิจิทัลให้เกิดประโยชน์มากกว่ารายอื่น ๆ

ปัจจุบันห่วงโซ่อุปทานของเราพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมากสำหรับความแม่นยำ การจัดส่ง และการปรับให้เหมาะสม แล้วห่วงโซ่อุปทานนี้ช่วยสร้างมูลค่าให้กับพาร์ทเนอร์ของเราได้อย่างไร

อ่านบทความ

เรื่องราวของลูกค้า

จัดการสื่อสารที่มีความปลอดภัยระหว่างธนาคารของรัฐกับสมาชิกของธนาคาร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บริษัทผู้ให้บริการดูแลรักษาอุปกรณ์ในตะวันออกกลางจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างปลอดภัยระหว่างธนาคารของรัฐในภูมิภาคกับสมาชิกของธนาคารดังกล่าว บริษัทผู้ให้บริการดูแลรักษาอุปกรณ์รายนี้ติดต่อเราให้จัดการด้านโลจิสติกส์ระหว่างสถานที่ 74 แห่งสำหรับธนาคารสมาชิก 37 แห่ง

สิ่งที่เราทำ

  • จัดส่งฮาร์ดแวร์ทั้งหมดไปยังสำนักงาน Westcon-Comstor ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • แก้ไข IP ที่เป็นค่าตั้งต้น กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว และทำการทดสอบก่อนการจัดส่ง
  • ประสานงานกับบุคลากร เพื่อทดสอบการเข้าถึงอุปกรณ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานออนไลน์ได้ในระหว่างการติดตั้ง

เวลาในการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น และประหยัดเงินทุนสำหรับสายการบินแห่งชาติ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สายการบินตะวันออกกลางแห่งหนึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันและหมดอายุการใช้งานให้เร็วขึ้น สายการบินดังกล่าวไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มเติม และสามารถให้บริการสนับสนุนได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการเท่านั้น

สิ่งที่เราทำ

  • จัดหาสินค้าคงคลังสำรอง บริการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รวดเร็วขึ้น
  • จัดตั้งบริการสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งจะให้บริการภายใน 4 ชั่วโมงตามมาตรฐานการบริการ
  • ซื้อและจัดการฮาร์ดแวร์ในนามของลูกค้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทุน

ดูบริการอื่น ๆ

636648070

บริการดูแลก่อนเกิดปัญหา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม