Skip to main content

AudioCodes

สนับสนุนวิสัยทัศน์สำหรับที่ทำงานแบบดิจิทัล

AudioCodes ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ VoIP, VoIP แบบรวมศูนย์ และระบบเครือข่ายข้อมูล รวมทั้งแอปพลิเคชันให้กับผู้ให้บริการและองค์กร AudioCodes สร้างโซลูชันที่ใช้นวัตกรรมสำหรับสิ่งแวดล้อมการสื่อสารด้วยเสียงแบบเสมือน ตั้งแต่การเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือ ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และการรับประกันคุณภาพสำหรับเครือข่าย VoIP ไปจนถึงจุดเชื่อมต่อปลายทาง IP ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย สิ่งนี้ช่วยให้ประหยัดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO) และสามารถส่งมอบคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือ

  • การปรับการใช้งาน: เราสนับสนุนนวัตกรรมของ AudioCodes ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่งของเรา เพื่อให้การโอนย้ายไปยัง VoIP เป็นไปอย่างราบรื่น และมีการปรับการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านเสียงที่รวดเร็ว
  • ความไว้วางใจ: ในฐานะบริษัทผู้จัดจำหน่ายระดับแพลทินัมของ AudioCodes เราได้รับความไว้วางใจให้แก้ปัญหาการออกแบบ การจัดซื้อจัดหา และการสนับสนุนโซลูชันที่ซับซ้อนของพาร์ทเนอร์
  • การใช้ประโยชน์: เราช่วยให้พาร์ทเนอร์ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมช่องทางการจัดจำหน่าย AudioCodes โดยใช้ทรัพยากรด้านการฝ่ายและการตลาดที่มีอยู่ทั้งหมด
  • ความพร้อมใช้งาน: เรามีคลังสินค้า AudioCodes ที่ใหญ๋ที่สุดสำหรับการจัดจำหน่าย เพื่อรับประกันการส่งมอบไอพีโฟนและโซลูชัน AudioCodes ที่รวดเร็ว

การตรวจสอบโซลูชัน Huddle Room ของ AudioCodes