Skip to main content

F5

การให้บริการแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย

ด้วยประสบการณ์ในการบริการด้านแอปพลิเคชันที่ยาวนานกว่า 20 ปี F5 ให้บริการที่มีความหลากหลายมากที่สุด และความปลอดภัยสำหรับแอประดับองค์กร ไม่ว่าจะในสำนักงานหรือสิ่งแวดล้อมที่มีระบบคลาวด์หลายระบบ บริการแอปพลิเคชัน F5 ทำให้แน่ใจได้ว่าแอปพลิเคชันจะปลอดภัยและทำงานได้ดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือบนอุปกรณ์ใด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือ

  • ความร่วมมือ: โปรแกรมการลงทะเบียนการซื้อขายเฉพาะ และการพัฒนาธุรกิจจากพาร์ทเนอร์ผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกเพียงรายเดียวของ F5
  • ความเชี่ยวชาญ: เราเป็นผู้จัดโปรแกรมการสนับสนุนสำหรับพาร์ทเนอร์ UNITY ของ F5 ที่ได้รับการรับรองในด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์
  • ความรู้: ในฐานะศูนย์การฝึกอบรมขั้นสูงของ F5 เราได้รับความไว้วางใจและได้รับการรับรองให้ทำการฝึกอบรมพาร์ทเนอร์และลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันทั้งหมดของ F5

F5 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอปของคุณ