Skip to main content

FireMon

โซลูชันการจัดการด้านความปลอดภัยของเครือข่ายอันดับ 1 สำหรับระบบคลาวด์แบบไฮบริดของคุณ

FireMon มีวิธีการแบบองค์กรด้านการจัดการความปลอดภัยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของเครือข่าย เพื่อส่งมอบองค์ประกอบทั้ง 4 ประการของ Gartner โดยใช้โซลูชันการจัดการนโยบายด้านความปลอดภัยของเครือข่าย ซึ่งได้แก่ การจัดการนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดการความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการด้านการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน โซลูชันต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการแสดงผล การบูรณาการ ระบบอัตโนมัติ และการลดความเสี่ยงที่ดีเยี่ยม

CSI-image-colour-block

ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ค้าของเรา

เราช่วยให้พาร์ทเนอร์ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ เรากระตือรือร้นที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต ค่านิยมช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเราในทุก ๆ วัน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของเรา
CSI-image-colour-block

เทคโนโลยีของเรา

เรานำเสนอมูลค่าจากความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลัก ๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสและการเติบโตที่ยอดเยี่ยมในตลาดปัจจุบัน การสร้างโซลูชันสำหรับปัจจุบันและอนาคต

ดูเทคโนโลยีของเรา
CSI-image-colour-block

บริการของเรา

เราได้จัดทำบริการเสริมที่ครอบคลุม เพื่อขยายขีดความสามารถของพาร์ทเนอร์ และช่วยเพิ่มบทบาทในตลาดให้กับบริษัทเหล่านี้

ดูบริการของเรา