Skip to main content

HashiCorp

โครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดนวัตกรรม

HashiCorp คือผู้นำด้านซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติคลาวด์ ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ย้ายไปสู่ระบบคลาวด์สาธารณะได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ระบบคลาวด์ให้กับองค์กร ปรับแพลตฟอร์มแอปใหม่ และทำให้โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันทันสมัย

สแตก Hashicorp มีส่วนควบคุมการส่งต่อข้อมูล (control plane) สำหรับแต่ละชั้นของระบบคลาวด์ ทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการทำงานบนระบบคลาวด์ได้ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นรับมือกับปัญหาความท้าทายด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เฉพาะเจาะจงของระบบอัตโนมัติสำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตร

  • การเป็นพันธมิตร: Westcon เป็นพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ HashiCorp ในนิว ซีแลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
  • ความเชี่ยวชาญ: Westcon Partner Success Center (PSC) มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในด้านรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงในเรื่องระบบคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานร่วมกับโซลูชันของ HashiCorp เพื่อปลดล็อกรูปแบบการทำงานบนระบบคลาวด์ ช่วยให้คุณย้ายไปยังคลาวด์สาธารณะได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ระบบคลาวด์ของคุณ ปรับแพลตฟอร์มแอปใหม่ และทำให้โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันทันสมัย
  • การทำงานร่วมกันของผู้ขาย: HashiCorp เป็นพันธมิตรกับผู้ขายเทคโนโลยีและโซลูชันชั้นนำของโลก ซึ่งผู้ขายเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ขายของ Westcon เช่นกัน ทำให้คุณสามารถจัดเตรียมแอปพลิเคชัน ตลอดจนรักษาความปลอดภัย เชื่อมต่อ และใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ง่ายขึ้นในทุกสภาพแวดล้อม

รูปแบบการทำงานบนระบบคลาวด์

David McJannet ซีอีโอของ HashiCorp

เอกสารไวท์เปเปอร์ - การปลดล็อกรูปแบบการทำงานบนระบบคลาวด์

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในยุคของสถาปัตยกรรมแบบมัลติคลาวด์อันมีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ไอทีขององค์กร (Enterprise IT) จึงต้องวิวัฒนาการจากการเป็นผู้เฝ้าประตูข่าวสารตามไอทีแอลที (ITIL) ไปเป็นการเปิดใช้กระบวนการแบบบริการตนเองที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศด้าน DevOps

สำหรับองค์กรส่วนใหญ่แล้ว การพยายามเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลหมายถึงการนำเสนอธุรกิจใหม่และคุณค่าเพื่อลูกค้าให้เร็วขึ้นและในระดับที่กว้างมาก ความนัยของไอทีหมายถึงการนำทางการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนไปเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว ระบบคลาวด์เป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากเป็นโอกาสให้สามารถปรับใช้กับบริการแบบตามความต้องการด้วยขนาดที่ไร้ขีดจำกัดได้อย่างรวดเร็ว

ในการปลดล็อกเส้นทางอันนำไปสู่คุณค่าของระบบคลาวด์โดยเร็วที่สุด องค์กรต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึงวิธีการทำให้กระบวนการให้บริการแอปพลิเคชันในแต่ละชั้นของระบบคลาวด์กลายเป็นอุตสาหกรรม โดยโอบรับการใช้รูปแบบการทำงานบนระบบคลาวด์ ปรับผู้คน กระบวนการ และเครื่องมือให้เข้ากับวิธีการ

ในเอกสารไวท์เปเปอร์นี้ เราพิจารณาถึงความนัยของรูปแบบการทำงานบนระบบคลาวด์และนำเสนอโซลูชันสำหรับทีมไอที เพื่อนำรูปแบบนี้ไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัย เครือข่าย และการให้บริการแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์