menu
  • PartnerCentral
  • ติดต่อเรา
  • ทั่วโลก

Silver Peak

ระบบเครือข่ายที่ให้ความสำคัญลำดับแรกกับธุรกิจ โดยใช้แพลตฟอร์ม SD‑WAN ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง

Silver Peak

ระบบเครือข่ายที่ให้ความสำคัญลำดับแรกกับธุรกิจ โดยใช้แพลตฟอร์ม SD‑WAN ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง

Silver Peak เป็นผู้นำระดับโลกในด้าน SD-WAN แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Unity EdgeConnect ของบริษัทช่วยเสริมประสิทธิภาพของเครือข่ายบริเวณกว้างที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง ดังนั้นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสามารถสั่งการเครือข่ายตามความต้องการของธุรกิจ จากนั้นจึงใช้ระบบอัตโนมัติและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การทำงานเช่นนี้ทำให้องค์กรและบริษัทผู้ให้บริการมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อผู้ใช้ของตนเข้ากับแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย โดยใช้แหล่งเชื่อมต่อที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดที่มีอยู่ ระบบดังกล่าวสามารถปรับใช้งานได้ในสำนักงานระยะไกล สาขา ศูนย์กลางระดับภูมิภาค ศูนย์ข้อมูล หรือบนระบบคลาวด์

หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กร 85% ที่กล่าวว่า ตนยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากระบบคลาวด์ ลองเปลี่ยนมาใช้แบบจำลองระบบเครือข่ายที่ให้ความสำคัญลำดับแรกกับธุรกิจของ Silver Peak

มีเพียง Silver Peak เท่านั้นที่ใช้สิ่งที่สร้างความแตกต่างหลักครบทั้ง 4 ประการ

การขับเคลื่อนธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจ

ประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงที่สุด

ประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงที่สุด

การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มแบบรวมเป็นหนึ่ง

แพลตฟอร์มแบบรวมเป็นหนึ่ง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือ

  • ความสอดคล้อง: ข้อตกลงการจัดจำหน่ายทั่วโลกระหว่าง Silver Peak กับ Westcon แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ใช้ความสามารถหลักของทั้งสองบริษัท
  • โอกาส: ความร่วมมือระหว่าง Westcon กับ Silver Peak ช่วยให้เกิดการผสมผสานระหว่างการเติบโตแบบทวีคูณของ SD-WAN กับโปรแกรมที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการสนับสนุนด้านการขายและด้านเทคนิคที่ดีเยี่ยม
  • กลยุทธ์: ด้วยระบบนิเวศของพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขวางที่สุดในอุตสาหกรรม เราพัฒนาโซลูชัน Silver Peak ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ WAN

Silver Peak – การปฏิบัติงานด้วย SD-Wan