Skip to main content

SolarWinds

ซอฟต์แวร์การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือตรวจสอบ

SolarWinds เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้องค์กรทั่วโลกสามารถตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตน ทั้งในสำนักงาน บนระบบคลาวด์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใด มีขนาดเท่าใด และมีความซับซ้อนเพียงใด บริษัทให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทผู้ให้บริการดูแลรักษาอุปกรณ์ และแนวคิดเรื่อง DevOps จึงสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย สามารถคงประสิทธิภาพและขนาด เพื่อแก้ปัญหาหลัก ๆ ในสำนักงานหรือบนระบบคลาวด์ 

 

CNI-image-colour-block

ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ค้าของเรา

เราช่วยให้พาร์ทเนอร์ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ เรากระตือรือร้นที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต ค่านิยมช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเราในทุก ๆ วัน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของเรา
CNI-image-colour-block

เทคโนโลยีของเรา

เรานำเสนอมูลค่าจากความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลัก ๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสและการเติบโตที่ยอดเยี่ยมในตลาดปัจจุบัน การสร้างโซลูชันสำหรับปัจจุบันและอนาคต

ดูเทคโนโลยีของเรา
CNI-image-colour-block

บริการของเรา

เราได้จัดทำบริการเสริมที่ครอบคลุม เพื่อขยายขีดความสามารถของพาร์ทเนอร์ และช่วยเพิ่มบทบาทในตลาดให้กับบริษัทเหล่านี้

ดูบริการของเรา