Skip to main content

Phân phối sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số

Kênh phân phối đang dần chuyển đổi

Công nghệ đang đổi mới với tốc độ ngày càng nhanh. AI, tự động hóa, blockchain, dữ liệu lớn, an ninh mạng, điện toán đám mây, IoT (Thiết bị vạn vật kết nối) và học máy.

Và hoạt động kinh doanh cũng thay đổi nhanh như vậy, với các mô hình mua sắm mới và sự phức tạp của chuỗi cung ứng. Vậy làm thế nào để các đối tác theo kịp sự thay đổi này?

Để vươn lên dẫn đầu trong thị trường dịch vụ và phần mềm mới, thì hình thức trả phí thuê bao và doanh thu định kỳ chính là những chiến lược để phát triển bền vững - và nền tảng phân phối sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi chính là công cụ cần thiết để thực hiện thành công những chiến lược này.

Nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi

AIM – Quản lý Tích hợp API

AIM là nền tảng tự phục vụ trực tuyến của Westcon-Comstor để triển khai kết nối API giữa các hệ thống. Danh mục API của chúng tôi cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào dữ liệu giao dịch quan trọng, được hiển thị thông qua các công cụ quản lý nội bộ của bạn. 

Tìm hiểu thêm tại đây