menu
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Đăng nhập vào PartnerView
  • BlueSky
  • Toàn Cầu

BlueSky

Phát triển và đột phá với cơ hội từ nền tảng điện toán đám mây

Tạo ra doanh thu định kỳ dễ dàng

Nền tảng BlueSky độc quyền của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác phân phối và bán nền tảng điện toán đám mây.

Khắc phục sự phức tạp tiềm tàng mà các đối tác gặp phải khi bắt đầu với nền tảng điện toán đám mây, BlueSky đơn giản hóa việc mua sắm và cung cấp, thanh toán và phân tích, tuân thủ và cung cấp dịch vụ - cung cấp cho đối tác khả năng hiển thị và kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng điện toán đám mây.

Được phát triển với sự cộng tác chặt chẽ với các nhà cung cấp đẳng cấp thế giới, BlueSky cho phép các đối tác phát triển kinh doanh trên nền tảng điện toán đám mây và tận dụng tối đa doanh thu từ dịch vụ và phần mềm định kỳ, có giá trị cao.