Skip to main content

AIM – Quản lý Tích hợp API

Cách giao dịch thông minh hơn

Có sẵn những gì?

API Mô tả
Kiểm tra Tình trạng có sẵn Tình trạng có sẵn trong kho của các sản phẩm theo thời gian thực
Giá Giá chiết khấu tiêu chuẩn cho các sản phẩm (không bao gồm SBA)
Tạo Báo giá Giao dịch Yêu cầu, sửa đổi và chuyển đổi báo giá dựa trên ID Giao dịch của nhà cung cấp
Tạo Báo giá BOM Yêu cầu, sửa đổi và chuyển đổi báo giá dựa trên phiếu vật tư
Tạo Đơn hàng Kết nối trực tiếp với Mục nhập Đơn hàng của Westcon
Tình trạng Đơn hàng Tình trạng cấp độ chi tiết của nhiều đơn đặt hàng của khách hàng
Chi tiết Lô hàng Tất cả các thông tin lô hàng bao gồm việc theo dõi, số sê-ri, địa chỉ Mac
Theo dõi Công ty vận tải Thông tin vận chuyển và giao hàng của công ty vận tải sau khi vận chuyển
Danh sách Đơn hàng Mở Tất cả các đơn hàng mở dựa trên phạm vi ngày xác định
Danh sách Hóa đơn Tất cả các hóa đơn dựa trên phạm vi dữ liệu xác định

Các lợi ích chính

Cung cấp giao diện do khách hàng chọn

Cải thiện thời gian phản hồi khách hàng cuối

Thông tin theo thời gian thực, chính xác theo yêu cầu

Tăng năng suất và hiệu quả

Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng

Thiết kế và truy cập API đồng nhất

Dựa trên đám mây và bảo mật

Phát triển và thử nghiệm tự phục vụ

Cái nhìn sâu sắc

Paul Cunningham

Paul Cunningham

Chief Marketing Officer

Người La Mã có thể dạy chúng ta điều gì về chuyển đổi kỹ thuật số?

API đang điều chỉnh lại cách chúng ta kinh doanh, mở ra những cơ hội mới để kết nối tốt hơn với khách hàng và cung cấp dữ liệu thời gian thực và trải nghiệm khách hàng ngay lập tức mà họ hiện đang cần.

Đọc bài viết