Skip to main content
  • PartnerCentral
  • Toàn Cầu

EDGE

Giúp đối tác của chúng tôi phát triển và tăng trưởng

EDGE - Tham gia, Phát triển, Tăng trưởng, Mở rộng

Chúng tôi làm việc để xây dựng doanh nghiệp và tối đa hóa lợi tức đầu tư cho đối tác của chúng tôi. Để đạt được điều này, chúng tôi áp dụng một phương pháp nhất quán cho hành trình gắn kết bán hàng. Chúng tôi gọi phương pháp này là EDGE.

  • Tham gia và tham gia với các nhà cung cấp và dịch vụ cốt lõi của chúng tôi
  • Phát triển kinh doanh với tư vấn giải pháp, tài chính, đào tạo, hỗ trợ, cố vấn và giáo dục
  • Tăng trưởng kinh doanh thông qua các công nghệ mới, tiếp thị và dịch vụ
  • Mở rộng kinh doanh bằng cách thâm nhập thị trường mới và tạo ra các mô hình kinh doanh sáng tạo

Phương pháp kiểm tra và thử nghiệm của chúng tôi chuyển giá trị của chúng tôi thành cơ hội kinh doanh, liên minh sáng tạo, doanh thu và tăng trưởng của đối tác. Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp, chúng tôi rất linh hoạt trong việc mở rộng và phát triển khung EDGE của mình để đảm bảo lợi ích tối đa cho các đối tác.

 

Chúng tôi giúp đỡ cho đối tác của mình như thế nào?

Hậu cần và vận hành

“Chuỗi cung ứng và khả năng hậu cần của chúng tôi tăng thêm giá trị thực sự cho các đối tác. Từ sắp xếp và bố trí đến gắn thẻ và lắp ráp, chúng tôi định cấu hình các giải pháp phức tạp và chuyển đến bất kỳ nơi nào, loại bỏ phần lớn công việc cơ bản nhưng tốn nhiều thời gian của mỗi dự án.”

Xavier Kuyl

Giám đốc Quản trị Vận hành

Hỗ trợ giải pháp

“Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm nhiều thập kỷ, hiểu biết chuyên sâu và giàu kiến thức về sản phẩm hiện tại, chúng tối đảm bảo việc thiết kế, thực hiện và quản lý giải pháp phù hợp cho đối tác của mình.”

Lee Evans

Chuyên viên Tư vấn Giải pháp

Hỗ trợ tiếp thị

“Khi một đối tác cần giúp đỡ để phát triển cơ sở khách hàng của họ hoặc mở rộng sang các thị trường mới, chúng tôi cung cấp các giải pháp hỗ trợ tiếp thị trực tiếp và gián tiếp với các sáng kiến độc đáo và đã được chứng minh của mình.”

Lilia Parfitt

Giám đốc tiếp thị

Đội ngũ gia hạn

“Từ khâu đăng ký phần mềm đơn giản nhất đến gia hạn hợp đồng phức tạp với nhiều thủ tục, đội ngũ của chúng tôi đảm bảo các đối tác tối đa hóa mọi cơ hội doanh thu định kỳ.”

Sebastian Baro

Quản lý gia hạn

GSCS

“Bằng cách giúp khách hàng toàn cầu khám phá nghệ thuật “tất cả đều có thể”, chúng tôi kích hoạt và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của họ thông qua các sáng kiến tập trung vào việc tạo ra giá trị và giảm chi phí.”

Nishan Raja

Giám đốc

Phát triển kinh doanh

“Các đối tác tin tưởng chúng tôi lựa chọn các nhà cung cấp và giải pháp tốt nhất và có tính đột phá mà họ cần để phát triển và mở rộng cơ hội.”

Majid Mohammed

Giám đốc phát triển kinh doanh

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Giá trị chúng tôi mang lại cho các nhà cung cấp

Khi làm việc với các nhà cung cấp, ưu tiên của chúng tôi rất rõ ràng - làm việc theo nhóm và đưa các giải pháp ra thị trường với giá trị kinh doanh tối đa.

Giá trị chúng tôi mang lại cho nhà cung cấp