menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Triển khai các ứng dụng kinh doanh, phân tích dữ liệu và hệ thống điện toán đám mây nhanh hơn với các giải pháp máy chủ, lưu trữ và ảo hóa từ các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin. Giúp các doanh nghiệp đối mặt với thách thức quản lý và phân tích thông tin của họ bằng các giải pháp trung tâm dữ liệu tiên tiến nhất.

Xu hướng phát triển của trung tâm dữ liệu

Truyền thông hợp nhất ảo hóa

Truyền thông hợp nhất ảo hóa

Giảm chi phí phát triển nền tảng với mức độ tin cậy không có sẵn trên các máy chủ chuyên dụng

Triển khai không chạm

Triển khai không chạm

Tự động hóa cấu hình, tiết kiệm tiền và cải thiện trải nghiệm người dùng

Tự động hóa và phân tích

Tự động hóa và phân tích

Các cấp độ mới trong chuỗi giá trị khách hàng dựa trên chất lượng cao hơn và cá nhân hóa sâu sắc hơn

Hạ tầng siêu hội tụ

Hạ tầng siêu hội tụ

Kết hợp lưu trữ, điện toán và kết nối mạng thành một hệ thống duy nhất, để giảm độ phức tạp và tăng khả năng mở rộng, phát triển

Mô hình điện toán không máy chủ

Mô hình điện toán không máy chủ

Tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng mở rộng theo yêu cầu với các máy chủ, cơ sở hạ tầng và hệ điều hành dựa trên nền tảng điện toán đám mây

Điện toán biên

Điện toán biên

Đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng và sự kiện ra mắt 5G
mà chắc chắn sẽ diễn ra

Cái nhìn sâu sắc

Năm xu hướng phát triển của trung tâm dữ liệu hiện đại
Abey George

Abey George

Kiến trúc sư giải pháp, Trung tâm dữ liệu và Hệ thống mạng

Năm xu hướng phát triển của trung tâm dữ liệu hiện đại

Tính sẵn có ngày càng cao của mô hình đám mây công cộng đã thay đổi suy nghĩ của các doanh nghiệp. Chúng tôi xem xét một số xu hướng chính trong các trung tâm dữ liệu ngày nay, bao gồm cả tác động của hạ tầng siêu hội tủ, số hóa và IoT.

Đọc bài viết

Nhà cung cấp nổi bật

Công nghệ của chúng tôi

Một người đàn ông đứng trong một trung tâm dữ liệu, quản lý cơ sở hạ tầng ảo của công ty

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là trung tâm của các hệ thống công nghệ thông tin. Các giải pháp hệ thống mạng, phân tích và giải pháp điều khiển bằng phần mềm cung cấp tính linh hoạt, khả năng kết nối và độ tin cậy mà khách hàng cần.

Cơ sở hạ tầng
Một nhóm tham gia vào cuộc gọi hội nghị truyền hình

Hợp tác

Danh mục các nhà cung cấp và giải pháp trên hạ tầng của doanh nghiệp và trên nền tảng đám mây của chúng tôi cho phép các đối tác tạo và cung cấp các tương tác liền mạch cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Hợp tác
Một người phụ nữ thanh toán qua internet

Bảo mật

Ngày nay, các thách thức bao gồm bảo vệ chống lại các mối đe dọa, khung bảo mật và quy định hiện hành. Chúng tôi giúp các đối tác cung cấp các giải pháp kinh doanh an toàn, hoàn chỉnh, cũng như tuân thủ những quy định hiện hành.

Bảo mật
Một người phụ nữ thanh toán qua internet

Liên hệ với chúng tôi

Hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào của chúng tôi.

liên hệ với chúng tôi