Skip to main content

Chuyên gia

Giảm áp lực đối với năng lực của bạn và thu hẹp khoảng cách kỹ năng

Các dịch vụ gia của chúng tôi

Thiết kế, nguồn lực và lập kế hoạch phù hợp chính là nền tảng cho các dự án CNTT thành công.

Nhóm dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp nguồn lực kỹ thuật và tư vấn linh hoạt để triển khai cho nhiều nhà cung cấp và đa công nghệ trong toàn bộ vòng đời dự án.

Bằng cách kết hợp nhân viên của chúng tôi vào đội ngũ của bạn, chúng tôi củng cố kiến thức chuyên môn nội bộ cho bạn. Tiếp cận các kỹ năng chuyên gia giúp mở rộng phạm vi và khả năng tiếp cận thị trường mà không cần đầu tư trước.

  • Thiết kế – Dịch vụ tư vấn và thiết kế giải pháp từ các chuyên gia đầu ngành
  • Triển khai – Các dịch vụ triển khai, di chuyển và cập nhật tại chỗ
  • Tối ưu hóa – Dịch vụ tư vấn để kiểm tra tình trạng, đánh giá và xác nhận mức phù hợp với mục đích

Liên hệ với chúng tôi Hướng dẫn tải xuống

 

Chúng tôi giúp đỡ cho đối tác của mình như thế nào?

Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn

Mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ ở những quốc gia mà bạn không có mặt

Nâng cao kỹ năng của bạn

Cung cấp khả năng cung cấp công nghệ mà bạn không có nguồn lực nội bộ

Quản lý dự án

Quản lý chuyên sâu toàn bộ vòng đời dự án, từ thiết kế đến triển khai và tối ưu hóa

Các nhà cung cấp chúng tôi hỗ trợ

Câu chuyện thành công của khách hàng

Làm mới phần cứng và nâng cấp phần mềm cho hoạt động điều khiển không lưu

Yêu cầu

Một đối tác công nghệ thông tin Tây Ban Nha cần thiết để thực hiện việc làm mới phần cứng và nâng cấp phần mềm cho dịch vụ kiểm soát không lưu ở châu Âu.

Chúng tôi giúp đỡ khách hàng như thế nào?

  • Giải pháp tùy chỉnh được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, loại bỏ bất kỳ vấn đề nào trước khi triển khai kiến trúc
  • Hậu triển khai, kiến trúc hệ thống tài liệu và đào tạo được chứng nhận cho quản trị viên

Tìm hiểu thêm các dịch vụ của chúng tôi