menu
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Đăng nhập vào PartnerView
  • BlueSky
  • Toàn Cầu

Aerohive Networks

Đơn giản hóa và bảo mật mạng của bạn bằng cách sử dụng tính năng quản lý đám mây, học máy và AI

Aerohive Networks

Đơn giản hóa và bảo mật mạng của bạn bằng cách sử dụng tính năng quản lý đám mây, học máy và AI

Aerohive giúp CNTT đơn giản hóa triệt để truy cập không dây và có dây với mạng đám mây. Aerohive mang đến sự đổi mới liên tục ở tốc độ đám mây không ngừng thách thức các chuẩn mực trong ngành, cho phép khách hàng suy nghĩ lại về những gì có thể. Aerohive mang đến cho bạn khả năng linh hoạt vô song trong việc triển khai, quản lý và cấp phép cho các giải pháp không dây, chuyển mạch, định tuyến và bảo mật được quản lý trên nền tảng đám mây.

CNI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi