menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Alibaba Cloud

Giúp bạn dễ dàng kinh doanh ở bất cứ đâu

Alibaba Cloud

Giúp bạn dễ dàng kinh doanh ở bất cứ đâu

Hệ thống điện toán đám mây Alibaba cho phép các doanh nghiệp thay đổi cách họ tiếp thị, bán, vận hành và nâng cao hiệu quả làm việc của họ. Nó cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ và tiếp cận tiếp thị để giúp các thương nhân, thương hiệu và các doanh nghiệp khác tận dụng sức mạnh của công nghệ mới để thu hút người dùng và khách hàng của họ và vận hành doanh nghiệp theo cách hiệu quả hơn. Các hoạt đồng kinh doanh bao gồm thương mại cốt lõi, điện toán đám mây, phương tiện kỹ thuật số, giải trí kỹ thuật số và sáng kiến đổi mới.

CNI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi