Skip to main content

Avaya

Lãnh đạo toàn cầu trong các trung tâm liên lạc, truyền thông hợp nhất và các giải pháp kinh doanh trên nền tảng điện toán đám mây

Avaya là một đơn vị hàng đầu trên thế giới trong các trung tâm liên lạc và truyền thông thống nhất. Thông qua các giải pháp mở, tập trung và sáng tạo, đơn vị này tạo ra trải nghiệm khách hàng thông minh cho các đối tác và người dùng cuối của họ - trên nền tảng điện toán đám mây, hoặc hạ tầng của khách hàng, hoặc của cả hai.

Quan hệ đối tác trong thực tế

  • Đơn vị chiến thắng: chúng tôi là đơn vị dành giải Nhà phân phối xuất sắc nhất năm của Avaya, để ghi nhận cam kết của chúng tôi với các đối tác, sự hiện diện toàn cầu và tăng trưởng chưa từng có của Avaya
  • Đối tác cấp kim cương: với tư cách là đối tác kim cương của Avaya, các đối tác có thể chắc chắn về trọng tâm khách hàng của chúng tôi và các dịch vụ giá trị gia tăng đặc biệt được xây dựng xung quanh danh mục đầu tư của mình
  • Kiến thức cơ bản: với tư cách là Đối tác đào tạo ủy quyền của Avaya, chúng tôi cung cấp các tùy chọn đào tạo linh hoạt mà các đối tác cần triển khai và quản lý thành công các sản phẩm Avaya
  • Sẵn có tại địa phương: là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm của Avaya lớn nhất trong ngành phân phối, chúng tôi cung cấp các cơ sở hậu cần hiệu quả và hệ thống giao hàng nhanh chóng, đáng tin cậy

Trải nghiệm của đối tác với Avaya