menu
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Đăng nhập vào PartnerView
  • Toàn Cầu

BeyondTrust

Giải pháp giúp bảo mật đặc quyền và hiệu suất tốc độ

BeyondTrust

Giải pháp giúp bảo mật đặc quyền và hiệu suất tốc độ

Các giải pháp quản lý truy cập đặc quyền BeyondTrust mang lại khả năng hiển thị và kiểm soát mà bạn cần để giảm rủi ro, đạt được đặc quyền tối thiểu và đạt được hiệu quả hoạt động. Đây là công ty hàng đầu trên toàn thế giới về Quản lý Truy cập Đặc quyền, cung cấp cách tiếp cận liền mạch nhất để ngăn chặn các hành vi vi phạm dữ liệu liên quan đến đánh cắp thông tin, lạm dụng đặc quyền và xâm phạm truy cập từ xa. BeyondTrust cung cấp cho các tổ chức khả năng hiển thị và kiểm soát mà họ cần để giảm rủi ro, đạt được các mục tiêu về tuân thủ và tăng hiệu suất hoạt động.

CSI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi