Skip to main content

BlackBerry Cylance

Phòng chống mối đe dọa tiên tiến dựa trên trí tuệ nhân tạo

BlackBerry Cylance tập trung sức mạnh của trí tuệ nhân tạo vào việc ra quyết định an ninh tự chủ, được thiết kế để đi trước những kẻ tấn công cả nhiều năm. Các giải pháp AI nguyên bản của BlackBerry Cylance cung cấp các nhóm an ninh có khả năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó mối đe dọa cần thiết để tối đa hóa chuyên môn của các nhóm này với sự hiểu biết tốt hơn và từ đó đưa ra các quyết định an ninh chiến lược sáng suốt hơn.  

CSI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi