Skip to main content

BlackBerry

Nền tảng dẫn đầu thị trường để kích hoạt IoT

BlackBerry cung cấp cho các doanh nghiệp và chính phủ các phần mềm và dịch vụ họ cần để bảo mật Internet Vạn vật/ Mạng lưới thiết bị kết nối Internet. BlackBerry đang dẫn đầu với một nền tảng duy nhất để bảo mật, quản lý và tối ưu hóa cách thức các điểm cuối thông minh được triển khai trong doanh nghiệp, cho phép khách hàng đi trước đường cong công nghệ sẽ giúp định hình lại mọi ngành công nghiệp.

CSI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi