Skip to main content

BlueCat Networks

DNS mạnh mẽ, đáng tin cậy, an toàn

BlueCat giúp các nhóm mạng và an ninh mạng có thể nhìn thấy và kiểm soát mạng dùng chung tại một số doanh nghiệp lớn nhất và thành công nhất thế giới. Do đó, BlueCat là nền tảng cho hầu hết mọi sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số trong chương trình của CIO, bao gồm di chuyển đám mây, mạng được xác định bằng phần mềm, IoT, an ninh mạng và DevOps. Nền tảng DNS Doanh nghiệp của BlueCat chiếm lĩnh bất động sản có giá trị và chiến lược trên các mạng công ty, do đó, nền tảng này có sự giao thoa giữa kinh doanh số và an ninh mạng ở đường biên mạng, nơi tính năng định tuyến thông minh có thể giảm độ phức tạp, cải thiện sự linh hoạt trong kinh doanh và bảo vệ cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp chống lại các mối đe dọa mạng.

CSI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi