Skip to main content

Ciena

Giải pháp mạng cho quá trình truyền tải quang và chuyển mạch, ethernet sóng mang, dữ liệu và băng thông rộng

Công ty hàng đầu toàn cầu về Kết nối trung tâm dữ liệu (DCI), các giải pháp của Ciena giúp người dùng cuối kết nối cơ sở hạ tầng ở tốc độ cao, phát triển quy mô nhanh chóng và quản lý dễ dàng. Các giải pháp của Ciena giúp tăng tốc quá trình triển khai, giảm chi phí vận hành và tăng tính linh hoạt và hiệu quả. Và với tính năng Mã hóa Wavelogic, người dùng cuối sẽ được hưởng lợi từ độ trễ cực thấp, tính năng mã hóa quang tốc độ dây để bảo mật dữ liệu trên cơ sở hạ tầng DCI của họ.

Partnership in practice

  • Tăng trưởng hoạt động kinh doanh: các đối tác có thêm thời gian để phát triển tài khoản với các giải pháp Ciena do Westcon phân phối từ đầu đến cuối và sự hỗ trợ liên tục do các đội ngũ của Westcon cung cấp
  • Doanh thu mới: với sự thấu hiểu thị trường của Westcon, các đối tác có thể tăng phạm vi của các tài khoản và hoạt động hiện có của trung tâm dữ liệu để bao gồm kết nối DCI
  • Doanh thu trong suốt vòng đời: chúng tôi giúp các đối tác tăng doanh thu trọn đời của khách hàng bằng cách nâng cấp các kết nối DCI hoặc hợp nhất nhiều kết nối thành một giải pháp Ciena duy nhất

Ciena's story